Nyanlända elevers lärande – Följ med oss på Mötesplatsträff igen!

Inbjudan till Vägledning och stöds mötesplats.

Vid förra mötesplatsen här på Vägledning och stöd ringade lärarna in vilka behov som finns i just deras arbete med nyanlända elever och vad som är nästa steg att ta. Vid uppstart av denna träff är vi därför mycket nyfikna på hur det har gått på skolorna sedan sist.  Genom att ta en ”runda bordet runt” får vi höra att de flesta av lärarna har lyckats att ta ett steg i planerad riktning och det verkar ha hjälpt att konkretisera och stöpa ner  utmaningen till formen  av en exit-ticket. Positivt!

Rosa penna kryssar i rutor.
Att bocka av steg för steg på väg mot målet kan vara en metod.

Att det finns ett stort glapp mellan undervisning i förberedelseklass och utslussning i alla ämnen framgår också, och hur vi ska ge nyanlända elever en undervisning som fungerar i alla ämnen är en huvudfråga. Vår diskussion landar i  att vi har jobb att göra för att de nyanlända eleverna ska kunna delta och tillägna sig kunskaper i alla ämnen. Förutom utveckling av egen didaktik genom språk- och kunskapsutvecklande metoder, har studiehandledningen en nyckelroll i detta arbete. Vi tittar därmed närmare på  riktlinjer som numera finns på pränt på Komin och bockar av vad som görs på skolor idag, samt vad som behöver göras. Den nya planeringsblanketten  är ett stort stöd i arbetet med studiehandledningen MEN för att överhuvudtaget komma igång måste ett möte bokas mellan studiehandledare, ämneslärare och mentor, och ev. sva-läraren. Vem ansvarar för att dessa möten gällande olika elever, med olika studiehandledare och ämneslärare faktiskt blir av på din skola? Under mötena behöver man bestämma vad som är målet med studiehandledningen på lång och kort sikt och hur samarbetet mellan ämneslärare och studiehandlare ska gå till och hur material och planeringar ska delas, för elevens bästa. Skolinspektionen har just släppt en rapport vilken visar att studiehandledningen alltför sällan anpassas utifrån elevens individuella behov, samt att många både ämneslärare och studiehandledare behöver mer  kompetens för att på bästa sätt kunna stötta flerspråkiga elevers kunskapsutveckling. Vi avslutar mötesplatsen med att formulera utmaningar och behov  i arbetet just med studiehandledningen:

Post it-lappar med anteckningar.
Stanna upp och tänk, betyder den rosa lappen!

 

 

Post it-lappar med anteckningar.
Tuta och kör! Detta går det bra, betyder den gröna.

Nästa gång ska det bli spännande att höra hur arbetet fortskridit! Vi ser fram emot nästa mötesplats!

På Språkcentralen finns avdelningen “Vägledning & stöd” som både jobbar verksamhetsnära ute på skolor efter behov och bjuder in till mötesplatser för pedagoger som undervisar nyanlända elever. Vill du och din skola utveckla ert arbete med nyanlända elever? Kontakta oss!

Lisa Lundkvist & Johanna Söderlund

Utvecklingssekreterare

Vägledning & stöd, Språkcentralen

Lisa.lundkvist@malmo.seJohanna.soderlund@malmo.se

( Även text och bild)