Förutsättningar för språkutveckling startar i vardagsrutinerna på förskolan

Kvinna ritar på whiteboard.
Gästbloggsinlägg av Åsa Ljunggren och Maria Rundqvist Visser, utvecklingssamordnare.

Under ht -12 och vt -13 har Hyllie Stadsdel arbetat med Forskningscirklar som en del av Skolsatsning 2012. Med hjälp av aktionsforskning har några förskollärare fått i uppgift att undersöka den egna verksamheten i syfte att se hur den kan främja barns kommunikationsmöjligheter i flerspråkiga miljöer.

Kvinna ritar på whiteboard.
Forskningscirkeln introduceras.

Cirkelledare har varit fil. Lic Åsa Ljunggren och specialpedagog Maria Rundquist Visser under stöttning av professor Sven Persson, Malmö Högskola. Åsa och Maria arbetar som utvecklingssamordnare i område H (tidigare Hyllie stadsdel). Fyra förskolor deltog i den första forskningscirkeln, och deltagarna var Monika Strand, Carina Oliviera, Ann-Maria Bergqvist, Sofi Arvantis, Annika Schelin, Camilla Olsson och Helén Nilsson. Under oktober månad kommer forskningscirkeln resultat att redovisas i en rapport.

Att belysa och förstå barns kommunikationsmöjligheter är ett stort och komplext uppdrag som de olika förskollärarna valde att ta sig an på olika sätt. Ann-Maria ville se om och i så fall hur det var möjligt att öka barnens delaktighet i samlingen, och hur samtalen i samlingen såg ut. Sofi ville undersöka måltidssituationen och vilken kommunikation som uppstod där. Camillas undersökning syftade till att belysa om och hur lärplattan kan vara en ingång till samtal (se tidigare artikel på pedagog Malmö). Carinas och Monikas undersökning belyste frågor kring TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) ur olika perspektiv. Carina tittade framför allt på när TAKK användes i hallen under på och avklädning, Monika tittade på när denna kommunikation användes under samlingen. En gemensam ram för alla undersökningar är en flerspråkig miljö, och utgångspunkten är att normen inte är enspråkighet.