Förväntningar på 2017

2017 written on cards held by hands I skolans värld finns det flera årshjul att hålla ordning på och många planer att ta i beaktande. Men när på året stannar du upp och funderar på dina egna professionella utmaningar? Vad behöver du göra för att utvecklas i ditt arbete som ledare för en skola eller förskola?

Att stå på stadig grund

I ledarrollen är det viktigt att stå på stadig grund. Ju mer du känner dig själv och dina egna reaktioner, desto säkrare kan du hantera utmanande situationer som stress, konflikter och komplexa problem. Att leda en utvecklande organisation kräver att du ständigt utvecklar dina egna kunskaper och kompetenser. När, var och hur reflekterar du som chef över din egen utveckling?
När vi pratar coaching och feedbackfrågor utgår vi ofta från följande tre frågor; Vad vill jag uppnå? Var i processen befinner jag mig nu? Vad blir mitt nästa steg. Att sätta av tid för att reflektera över dessa frågor skapar både medvetenhet och utveckling. Vilka utmaningar mötte du förra året, var står du nu och hur vill du gå vidare….

Egen reflektionstid

Jag har en före detta kollega som stämmer träff med sig själv varje år på sin födelsedag. Då tar hon ledigt från jobbet och planerar för en stunds ensam reflektion i sin sensommarträdgård. Hon slår sig ner på en vacker plats, med något gott att dricka och äta och sedan skriver hon ner tankar om året som gått och önskningar och förväntningar inför nästa år. Efter detta planterar hon en växt på ett ställe, där hon tycker att det behövs mer grönska. På så sätt underhåller hon både sin egen trädgård och sin egen personliga och professionella utveckling. Hur gör du?
Ett annat tipst är: ”Skriva ett brev till sig själv”. Skriv ett gammaldags brev till dig själv, där du berättar om din situation just nu. Beskriv dina glädjeämnen, vad som ger dig energi och kraft, vad du funderar och över och vad som oroar dig. Gå sedan vidare och skriv om framtidstankar. Kanske beskriver du dina drömmar, kanske sätter du mer eller mindre realistiska, konkreta eller abstrakta mål. Känn inga prestationskrav, utan var snäll mot dig själv. Det är ingen annan än du som ska läsa ditt brev, så du kan skriva vad du vill, bara tillägnat dig själv. Klistra sedan igen brevet, skriv ditt namn på kuvertet, datera när du ska öppna det och göm undan det.
Genom att skriva ner sina tankar gör man dem tydliga för sig själv. Det som först kändes som en önskan eller dröm, tar form av allt mer konkreta mål. Sedan hittar vi vägar som steg efter steg leder oss i riktning mot målet. Om det är svårt att på egen hand  hitta sätt som leder framåt, kan det vara bra att reflektera tillsammans med andra. Det kan vara en vän, en kollega eller en professionell samtalsledare. Fördjupande frågor och ett lyssnande öra leder ofta till en ökad förståelse av den egna situationen och en tydligare väg framåt. Genom att i skrift eller i samtal uttryckavåra  tankar och önskningar gör vi dem och vår egen utveckling synlig.

Att prioritera utveckling på lång sikt

Som skolledare har ni många uppgifter och tiden kan ofta upplevas som knapp. Det kan vara lätt att prioritera bort det som är viktigt på lång sikt, till förmån för de krav och förväntningar som ställs på er just ”här och nu”. När man leder en verksamhet och har ansvar för många medarbetare och elever är det oftast verksamheten och andra människors utveckling som hamnar i fokus. För att kunna bedriva ett hållbart ledarskap i en utvecklande organisation är det viktigt att kunna vila i den egna erfarenheten och kompetensen, samtidigt som det är viktigt att fylla på de egna batterierna i form av kunskaps- och kompetensutveckling. När var och hur fyller du på dina batterier? Kanske kan ett nyårslöfte till dig som ledare vara att 2017 sätta av tid för din personliga utveckling. Det är en investering i ditt ledarskap, i ditt välmående och i din karriär.
Önskar du stöd i ditt strategiska ledarskap, utveckla skolans mål- och visionsarbete, skapa ett effektivt samarbete i din ledningsgruppen, utveckla en tillitsfull kultur på din skola,  utveckla det pedagogiska ledarskapet eller har någon problemformulering eller idé som du vill reflektera tillsammans över så är du alltid välkommen att höra av dig till Organisationspsykolgerna på PI. Ansökan finns här.
Med önskan om ett framgångsrikt och utvecklande 2017, ett år fyllt av spännande utmaningar!
Bild: Colourbox