FoU Malmö- utbildning på Madif 9 och Matematikbiennalen

Utställning i mässhall.
Första veckan i februari deltog vi i två konferenser i Umeå, Madif 9 och Matematikbiennalen.

Madif, det nionde matematikdidaktiska forskningsseminariet, är en konferens som går vart annat år i samband med matematikbiennalen. På denna konferens presenterade Marie, Christina och Petra delar av sina forskningsprojekt. Om ni vill ta del av deras konferensbidrag hittar ni dem på:

http://ncm.gu.se/media/smdf/madif9.html

Förutom att själva presentera lyssnade vi till andra doktorander och forskares intressanta presentationer. Om ni vill ta del av dessa hittar ni dem på ovanstående länk.

Två kvinnor sitter vid utställningsbord.Under matematikbiennalen var vi på FoU Malmö- utbildning presenterade på olika sätt. Elisabeth Pettersson och Christina Svensson höll en föreläsning och en workshop för förskolan, Marie Sjöblom höll en föreläsning för högstadiet och gymnasiet och Petra Svensson ansvarade för en utställning om hur vi på FoU organiserar vårt arbete med matematikutveckling.

Christina och Elisabeths föreläsning Matematiklyftet för förskola och förskoleklass i Malmö handlade om hur den nationella satsningen matematiklyftet för förskola och förskoleklass drivs i Malmö. Elisabeth och Christina delgav sina erfarenheter som handledare efter att ha varit igång i drygt en termin. I matematiklyftet finns moduler för förskola/förskoleklass. Med utgångspunkt från detta material startade våren 2013 ett projekt för 110 pedagoger som med hjälp av kollegialt lärande samarbetar kring att genomföra de olika modulerna. I föreläsningen beskrevs projektets upplägg, pedagogernas modularbete och hur arbetsformen kollegialt lärande används i förskola/förskoleklass. Under föreläsningen visades exempel på pedagogernas dokumentationer från verksamheterna och hur de lyfts upp till att bli pedagogiska dokumentationer med fokus på matematiken.

Kvinnor föreläser framför projicerad presentation.Deras workshop Varför har ingen sagt att detta är matematik? kopplades pedagogisk dokumentation till de sex matematiska aktiviteterna: Räkna, Lokalisera, Mäta, Konstruera, Leka och Förklara. Deltagarna fick ta del av dokumentation och inspiration av matematik i vardagen från pedagoger i förskola och förskoleklass i Malmö, vilka gått en fortbildning i matematik med stöd av pedagogisk dokumentation. Workshopen innehöll erfarenheter, praktiska inslag och uppskattade övningar från fortbildningen som deltagarna fick pröva.

Kvinna föreläser framför projicerad presentation.Maries föreläsning Formativ matematikundervisning i praktiken handlade om ett skolutvecklingsprojekt som gjorts på bl.a. Heleneholms gymnasium, Pauliskolan och Värnhemsskolan i vilket matematiklärare samarbetat för att konkret testa och utveckla idéer kring hur de kan arbeta med bedömning för lärande i matematikklassrummet. I projektet har lärarna haft litteraturdiskussioner och auskultationer samt arbetat med hur summativa prov kan användas i formativ undervisning. Föredraget innehöll konkreta tips på vad lärarna testat och lärt sig, men tog också upp hur man kan tänka om man vill starta ett liknande projekt på sin egen skola.

Utställning i mässhall.På matematikbiennalen anordnade vi också en utställning, Matematikutveckling – så arbetar vi i Malmö stad, där vi presenterade hur vi organiserar matematikutveckling i Malmö stad. Utställningen fokuserade först och främst på vår samordning av matematikutvecklar-nätverket i Malmö stad och matematikutvecklarna, men även andra delar av vår verksamhet presenterades så som till exempel: Skolsatsning 2012, forskningscirklar, studiecirklar, auskultationsprojekt, seminarieserier, samordning av handledare i matematiklyftet och fortbildning i matematiklyftet för förskola och förskoleklass.

Om ni vill ta del av matematikbiennalens program och läsa abstrakt till de olika föreläsningarna hittar ni det här:

http://www.trippus.se/web/Presentation/web.aspx?evid=T4vOTP1ytONQNFUnneqeqw==&ecid=h1aB/JwWkXygrU7qml3qYA==&ln=swe&emid=ZOvsBqkLbUNh3srEm3/Grg==&view=infopage&template=desktoph

Utförligare dokumentationer från de olika föreläsningarna kommer att bli tillgängliga längre fram under våren.

Sammanfattningsvis en mycket intensiv, givande och intressant vecka!

 

Text: Matematikutvecklarna på PI Malmö