ICSEI: Framme i Kanada!

Tre personer framför snöhög.
I morgon börjar ICSEI-konferensen i Ottawa, och jag och lektorskollegorna Jens Ideland och Eva Bringéus är på plats för att presentera tankar från Malmö, lyssna på andras tankar, nätverka och träffa världens ledande skolforskare.

På konferensens deltagarlista finns bland annat Hargreaves, Fullan, Campbell, Timperley, Harris, ja… alla de där skolforskarna som vi läst texter av, men nu ska få lyssna på i verkligheten. Spännande!

Vad ska då vi själva prata om? Vi har två stycken paper-presentationer, dvs vetenskapliga texter på cirka 10 sidor som presenteras på cirka 15-20 minuter, och sedan kan publiceras i proceedings för konferensen. Vidare har vi en Round Table Discussion, vilket innebär en presentation av ett antal frågeställningar, och där deltagarna sedan bjuds in till en 45 minuter lång diskussion kring de frågor vi ställer till dem. De får såklart också själva komma med frågor.

Förberedelserna (skriva paper, förbereda presentationer och tänka ut bra diskussionsfrågor) har pågått frenetiskt under slutet av höstterminen och i mellandagarna – och nu äntligen ska vi få feedback på våra tankar av de andra konferensdeltagarna.

Såhär ser planen ut kring presentationerna:

Dag 1:
Marie presenterar ett paper med titeln ” Evaluating and leading collegial learning:
How do we know that what we do is right?” Papret handlar om hur kollegialt lärande kan organiseras och utvärderas för att lärare och gymnasieelever i Malmö ska kunna lära sig mer. I texten diskuteras de två begreppen ”kollegialt lärande” och ”leading-from-the-middle” utifrån ett Malmöperspektiv. Just nu genomförs en intervjuundersökning i på AGVF om faktorer som bidrar positivt respektive negativt till kollegialt lärande, och de första preliminära resultaten av intervjuerna finns med i papret.

Dag 2:
Eva, Jens och Marie håller tillsammans en Round Table Discussion med titeln ” From research and policy to practice: a discussion about implementing a language policy in different practices”. Först beskriver Eva implementeringsarbetet med språksrategin som alla gymnasieskolor och Komvux inom AGVF arbetar med (se https://pedagog.malmo.se/2016/12/28/sprakstrategin-tar-steget-ut-i-varlden/).
Därefter kommer ett antal frågeställningar diskuteras, bland annat:

  • Hur kan alla nivåer i skolan (lärare, förstelärare och rektorer) samarbeta kring implementering av en språkstrategi?
  • Hur kan skolor arbeta långsiktigt och uthålligt med införandet av en språkstrategi?
  • Hur kan vi arbeta med transparent skolutveckling (dvs analys och spridning av utvärderingar)?
  • Hur kan vi bygga skolor där vision, systematiskt kvalitetsarbete och kollegialt lärande knyts ihop till en helhet?

Dag 3:
Jens presenterar ett paper med titeln ”Learning from teachers’ professional learning: how can evaluation be a tool to support on-going peer learning?”. Papret handlar om hur forskarutbildade lärare kan bidra vid utvärdering av kollegialt lärande. Utifrån en fallstudie diskuteras hur kvalitativa undersökningar kan hjälpa det kollegiala lärandet framåt, men också vilka dilemman och etiska frågeställningar som kan uppstå när forskning möter skolutveckling.

Vi kommer att berätta mer om innehållet i våra presentationer samt skriva om vilka nya tankar vi får i samband med våra presentationer – på snart återhörande!

/Marie Sjöblom, Eva Bringéus och Jens Ideland (Lektorer AGVF)