Från att lära andra till att lära av varandra

Pedagoger arbetar med lera.

Jag började arbeta som första förskollärare i Malmö stad för ett år sedan.Det var en ny titel i förskolan och trots att vi hade fått en arbetsbeskrivning kändes det ändå som att vi blev kastade i  någonting som ingen visste hur det skulle se ut. Vad var det egentligen som förväntades av mig? Jag skulle vara i barngruppen, vara en förebild, utmana barnen, utmana pedagoger samt vara på 10 olika avdelningar. Vad förväntade pedagogerna sig av mig?

Att vara med i barngruppen och utmana pedagoger under deras reflektioner kändes helt rätt. Att lära sig namnen på alla pedagoger och lära sig barns namn var däremot inte det lättaste. Har jag hälsat på alla föräldrar? För vissa föräldrar presenterade jag mig flera gånger och samtidigt fanns det föräldrar som jag kanske enbart hade hälsat på men aldrig presenterat mig för.

Redan innan vi startade arbetet höstterminen förra året hade vi i ledningen bestämt att alla sex förskolor i område Innerstaden 06 ska arbeta med samma tema. Temat blev ”ljud”.

Vi tänkte att det skulle vara enklare för pedagoger och att pedagoger kunde inspirera varandra.

Former bildas av stavar.

Det gick så där första terminen. Många gånger fick jag höra att barnen inte var intresserade av ljud och om pedagogerna kunde välja tema själva, så skulle det ha hänt mycket mer.

Självklart har vi haft pedagoger som aldrig har sett något problem i det och som inspirerade och utmanade barnen från första dagen.

Plötsligt insåg vi i ledningsgruppen att vi hade många duktiga pedagoger som bara väntade på att visa hur mycket de kan och hur långt de har kommit i sitt arbete med temat. Jag behövde inte längre lära någon, inte hålla föreläsningar om pedagogisk dokumentation, pedagogiska miljöer eller barns inflytande. Det kommer vi ändå att prata och reflektera om hela tiden på våra olika fokusgrupper eller avdelningarnas reflektioner.

Pedagogiska kvällar

Våra pedagogiska träffar som vi nu har haft regelbundet under året är en plats för pedagoger att visa vad de håller på med i barngruppen i hopp om att på så sätt inspirera kollegor från området.

På den senaste pedagogiska kvällen som vi hade den 30 augusti berättade en avdelning från Klara förskola hur de arbetar med sin grundverksamhet. Många gånger tänker vi mycket på våra olika lärmiljöer, på olika projektarbeten och det kan vara lätt att glömma att man kan inte göra ett bra arbete om man inte har arbetat med själva grunden. Hur organiseras vi under dagen, veckan, hur arbetar vi om det är kris i huset?

”Hur låter Malmö?” har man arbetat med på en avdelning på Sofielunds förskola och nu kommer hela området att ha samma tema. Laura och Py visade att det är möjligt att arbeta med hela läroplanen och fast att det är vuxna som har valt temat, går det ändå att utgå från barns intresse och det är barnen som är delaktiga. De vuxna är där för att följa barnens intresse och utmana de vidare.

I området har vi flera pedagoger som är duktiga i olika områden så vår pedagogiska kväll var ett tillfälle för att lära oss andra. Angelina är konstnär Att skapa i förskolan och hon höll en workshop i lera. Semsa brinner förr IKT  och pedagogiska kvällen var ett tillfälle att lära oss andra hur man kan arbeta med digitala verktyg. Agneta har musiken i lillfingret och hon var tillsammans med Fathije som tidigare under året var på en kurs vid namn ”leka med musiken”. Tillsammans höll de en workshop med temat musik. Nästa pedagogiska kväll har vi om två månader och vi får se vem av pedagogerna som kommer att inspirera och visa oss det som de är bra på.

 I förskolans värld pratas det mycket om att barnen lär av varandra och det gör dem, men vi får inte glömma att även vi vuxna lär av varandra.

Vildana Jugo

Första förskollärare
Innerstaden 06