Frida & Diego

Barns teckningar föreställande Frida Kahlo.

 

Meningsskapande.

Casa de Azul. Det blå huset. Just för att det är blått. Huset ligger i Mexiko där den prestigefyllda surrealisten Frida Kahlo bodde.

Meningsskapande.

Det magiska blå huset ligger på Fröviks förskola nu. Väggarna på avdelningen är dekorerade med barnens självporträtt inspirerade av Frida Kahlo. På en av bilderna ser man rosa blommor som barnen har plockat och klistrat fast på Fridas hår. Blommorna är från Diego.

Meningsfullhet.

Barns teckningar föreställande Frida Kahlo är uppsatta.

Författare, poeter, konstnärer, musiker och föreläsare definierar begreppet meningsfullhet på olika sätt. Jag tänker på vad begreppet meningsfullhet betyder på våra förskolor.

Jag tänker på de olika kommunikationsmöjligheter pedagogerna erbjuder barnen för att experimentera, utforska världen och besvara stora livsfrågor och fenomen. Detta med övertygelsen om att barn KAN.

Blanda färg. Blanda fram den ljusa rosa nyansen.

Jag tänker på förhållningssättet med vilket pedagogerna skapar en verksamhet där meningsfullhet är en förutsättning för lärandet och barnen har möjligheter att ingå i ett större sammanhang.

 

”Den estetiska vibrationen som en utlösare för lärandet” säger Gregory Batesson.

Samuel Taylor Coleridge säger att ”All konst är olika slags poesi.”

Kan färgpaletten som rymmer okända nyanser skapade av barnen vara den poesi som skapar världar?

Där havet är rött som blodet som rinner ur armen, husen som växer åt olika håll och där känslan av att fånga och känna hur luften känns i handen står i centrum – en vers nummer två.

Och där Frida Kahlo får blommor av sin Diego?

Teckningar uppsatta på vägg.

Jag är glad för att ingå i ett meningsfullt sammanhang där vi tillsammans med pedagogerna försöker se lärandet och dokumentationen som en transformativ kraft vilandes på ett demokratiskt fundament. Där kunskapen inte ses som något strängt målinriktat utan istället rhizomatiskt och organiskt. En värld där barnen har möjlighet att kommunicera genom konstens alla former. Inte bara för att få en djupare insikt. Utan för att de har rätt till det.

En målaratelje där det sitter tecknade porträtt på väggen.