Google Docs för projekt och formativ bedömning

Kommentarer i google dokument ligger till höger i sidan på bilden.
Kommentarer i google dokument ligger till höger i sidan på bilden.

Kommentarer i google dokument ligger till höger i sidan på bilden.

Hallå Camilla!
– I din blogg IKT-skafferiet berättar du om hur du och dina elever med 1-1-datorer använder Google Docs, (se länkar längre ner). Vad tycker du GoogleDocs bidrar med när det gäller den pedagogiska användningen av 1-1-datorer. (Camilla Lindskoug, är lärare i svenska och engelska på Pauli gymnasium.)

Camilla: – Det handlar om att man som lärare måste man vara väldigt tydlig med vad eleverna ska göra på webben när de har egen dator. Det är lätt hänt att Facebook och andra webbsajter som inte har med skolarbetet att göra blir en energitjuv för eleverna. Vår klassblogg och GoogleDocs blir ett alternativ och ett gemensamt ställe på webben att gå till. I klassbloggen får eleverna information om vad de ska göra under lektionen, uppgifter, länkar till sajter för skolarbetet m.m. Sina arbeten gör de sedan i GoogleDocs. De har delat ut rättigheter till mig att ta del av deras mappar och dokument. På så sätt kan jag enkelt ta del av deras arbeten och ge dem feedback direkt i dokumenten (se bild ovan). Utan klassbloggarna och en arbetsyta för som GoogleDocs skulle det vara mycket svårare att göra datorerna till produktiva verktyg i klassrummet. Det krävs alltså genomtänkt och tydlig struktur av mig som lärare för att deras datorer ska bli det arbetsredskap det är tänkt att vara.

GoogleDocs har också underlättat och effektiviserat bedömningsarbetet. Varje elev har ett eget dokument med kunskapskrav och bedömingskriterier i sin ämnesmapp. Så snart en elev har uppfyllt ett kriterie markerar jag det med gult, (se bild längre ner). Genom GoogleDocs och sin egen dator har eleven eleven alltid tillgång till den dokumentationen och jag som lärare kan som exempel tre månader före betygssättning se om det är något som inte är gulmarkerat. Utifrån det bedömer jag om något behövs göras och om jag behöver skräddarsy uppgifter.

Här är Camillas artiklar där hon utförligt beskriver hur hon använder Google Docs:
Google Docs som verktyg för formativ bedömning.
Google Documents och projektarbetet.

Klassbloggar:
http://klass-12.blogspot.com/
http://klass-13.blogspot.com/
http://klass-14.blogspot.com/

Mappstruktur i google dokument.
En elevs mappstruktur i Google Docs i ämnet engelska.

 

 

Ett Google-dokument med bedömingskriterier.
Ett Google-dokument med bedömingskriterier. Moment som eleven har klarat av markerar Camilla med hjälp av kommentarverktyget tillsammans med en kommentar som hamnar i höger kant.