Grundskolefotboll mot rasism- för allas lika värde

Elever håller upp kort.
Grundskolefotboll mot rasism- för allas lika värde har funnits i fyra år. Satsningen vänder sig till alla årskurs 6 elever i Malmö.

Det startades utifrån Grundskolors formulerade behov av verktyg, perspektiv och samarbeten för att tillsammans arbeta för mänskliga rättigheter och därmed barnrättskonventionen. Barnkonventionen och dess Grundprinciper (art 2, 3, 6 och 12) genomsyrar alla möten under processen. Elever gör high five.
De aktörer som arrangerar satsningen är Rädda Barnen, Helamalmö/UMIS, Malmö FF i samhället och Pedagogisk Inspiration Malmö. Pedagogisk Inspiration Malmö har samordnat satsningen genom åren.

Samverkan mellan dessa aktörer och i samarbete med skolorna skapar vi synergieffekter i arbetet för Alla Människors Lika Värde och Värdighet!
Under 2015/16 fortbildade vi 600 barn i Barnkonventionen, antidiskriminering och Inkluderings frågor.
Har du frågor kring Grundskolefotboll mot rasism- för allas lika värde eller, är intresserad av att vara med inför 2017 års satsning, kontakta gustavo.nazar@malmo.se

Vad säger barnen då?

Inci och Shadia- Apelgårdsskolan
Hur har du upplevt och lärt dig av Barnkonventionworkshopen och fotbollsturneringen?
Det kändes väldigt bra för att barnet har också rättigheter. Och det är inte bara vuxna som kan bestämma.
Och också att man fick lära känna olika personer när vi samarbetade med olika personer i klassen. Vilken man kanske inte brukar göra i vanliga fall.
Många fick lära sig att spela fotboll, de som inte brukar spela, de fick spela.

Abbe, Hussein, Fritioff, Ture- Backa skolan
Vad tyckte du om workshopen kring barnkonventionen som ni fick utbilda er i din klass?
Ju att om du ber en vuxen om hjälp så skall de lyssna och inte bara tycka att…NEJ ELLER JA JA…och bara tar sitt kaffe och bara struntar i barnet. Det är viktigt att de lyssna på barnen. Att de inte bara struntar i de bara för att de är barn. För barn är också människor!
Ja, vuxna skall inte tro att de vet bäst bara för att de är vuxna. Det kanske inte är sant därför att, barn kanske vet lika mycket som de vuxna.
Vuxna skall också hjälpa barn på vägen. Ifall barn inte klarar av något så måste vuxna hjälpa till. Och göra så att det blir bättre. Ja, var snälla mot dem och hjälpa till.
Ja, jag tycker att det är viktigt att få hjälp med läxorna av en lärare eller föräldrar om barn vill det.

Frida och Erik, Strandskolan
Det var jätte roligt, det var häftigt alltså. Man tycker när att man skall göra skillnad när man är liten men, man kan ändå inte göra någonting.
Men om man är så många och alla hjälps åt och hjälper till så.

Anes och Maja, Apelgårdsskolan
Det var jätte bra för alla lagen kämpade och försökte göra sitt bästa och inte spela fult. Det var…alla var snälla mot varandra. Hjälpte varandra och det var jämna matcher.
Vi dansade, vi gjorde många saker…vi åt, det var roligt och jag tycker att de skall göra det nästa år igen. Göra det oftare.

Denna film är för närvarande inte tillgänglig eftersom den inte är tillgänglighetsanpassad med textning och/eller syntolkning. Redaktionen arbetar kontinuerligt med att tillgängliggöra så mycket material som möjligt och hoppas på er förståelse. Har du frågor, kontakta pedagogmalmo@malmo.se

De skolor som var med 2015/16 var:

Strandskolan
Videdalskolan
Johannesskolan
Kroksbäcksskolan
Bulltoftaskolan
Apelgårdsskolan
Nydalaskolan
Backaskolan
Sorgenfriskolan
Kryddgårdsskolan
Värner Ryrénskolan

Elever håller upp flagga där det står ge rasismen rött kort. Kort med barnkonventionen på bord. Elever poserar. Elever vilar i gräset. Elever och lärare på läktare. Elever står i ring vid mittcirkel. Fotbollsmatch.