Grupprespons på KomVux

Grupp av vuxna elever i klassrum.

I mitt förra blogginlägg skrev jag om hur man arbetar formativt på distanskurserna på Komvux och nu tänker jag dela med mig av mina och mina kollegors erfarenheter av att arbeta formativt på intensivkurser (10-veckor) och terminskurser (20 veckor). Hur hinner man med att lära känna eleverna och få syn på deras kunskaper under så kort tid, och hur hinner man med att ge dem respons som hjälper dem vidare i deras kunskapsutveckling? Svaret är enligt mig att effektivisera det formativa arbetet.

Respons i grupp

Ett sätt att effektivisera det formativa arbetet är att ge respons i grupp (Nyckelstrategi 3*). Jag auskulterade nyligen hos en kollega, Gabriella Eftimie, när hon gjorde just detta och det var väldigt effektivt. Kollegan hade lagt upp lektionen så att flera nyckelstrategier användes i arbetet. Eleverna hade skrivit var sin insändare och fick tillbaka dem orättade. Hon hade gjort ett dokument som visades på projektorn där hon spaltat upp de olika delarna som en insändare innehåller och under varje del skrivit exempelmeningar från elevernas texter. Hon tog med både lyckade och mindre lyckade exempel. Samtidigt hade eleverna sina egna texter framför sig.

  • Hon startade med att prata om tesen i insändaren och eleverna fick diskutera vad en tes är. Sedan tittade de på ett exempel och eleverna fick skriva på små whiteboard-tavlor om de tyckte att exemplet var en tes eller inte för att läraren skulle veta vilka som hade förstått (Nyckelstrategi 2*)
  • De fick diskutera olika exempel som hon tagit fram för att komma fram till vilka av dem som var bra
  • Sedan uppmanades eleverna att titta på sina egna texter och fundera över om de själva hade en tydlig tes (Nyckelstrategi 5*)
  • Kollegan gick sedan vidare med att steg för steg visa exempel på de olika delarna av en insändare och slutligen tog hon fram olika exempelmeningar för att diskutera språket i meningarna. Eleverna fick hela tiden interagera med varandra och komma med förslag. Läraren ledde arbetet men det var eleverna som var “detektiver” samtidigt som de hela tiden reflekterade över sina egna texter
  • Efter den gemensamma återkopplingen fick eleverna skriva om sina insändare och lämna in en reflektion om vad de tyckte blev bättre i den andra versionen. De fick sätta ord på förbättringarna (de nämnde samma aspekter som användes i den gemensamma återkopplingen). Detta applicerades sedan även till andra texttyper/uppgifter.

 

Respons av läsförståelsetest i grupp

Inspirerad av detta gjorde jag själv nyligen något liknande med ett läsförståelsetest som eleverna fick tillbaka. Vi tittade på olika exempel på svar tillsammans och samtidigt fick de själv jämföra sitt eget svar med det jag tagit fram. Vi gick in och ut ur texten hela tiden för att se var vi hittade svaren, både på och mellan raderna. Detta hjälpte dem att förbättra deras  lässtrategier eftersom jag och eleverna “modellerade” tillsammans, d.v.s tänkte högt hur man kan läsa och förstå en text men också att förstå frågorna. I vanliga fall när jag har rättat ett läsförståelsetest får jag springa runt och svara på elevernas frågor eftersom de inte alltid förstår att deras svar inte var rätt. Nu effektiviserade jag responsen och det blev inga frågor alls efteråt. Slutligen fick eleverna skriva ner vad de tyckte att de behövde tänka på till nästa gång utifrån det vi gått igenom och lämna till mig (Nyckelstrategi 5*). Här är några exempel på kommentarer som eleverna skrev: “Jag behöver läsa frågorna mer noggrant” “Jag måste sammanfatta mina svar istället för att kopiera långa stycken.” “Nästa gång ska jag inte lämna in direkt när jag är klar utan läsa igenom frågorna och mina svar först.” “Jag ska använda ordboken när det finns ord jag inte förstår.” Slutligen skrev jag in deras resultat i deras digitala portföljer där jag också skrev in deras självreflektion som jag slutligen kommenterade.

I våra korta och oerhört komprimerade kurser är det svårt att hinna att ge eleverna respons och därför är det extra viktigt att på olika sätt effektivisera den. Att auskultera hos kollegor och att ständigt prova nya sätt är vårt enda alternativ för att på bästa sätt stötta våra elever i deras språk-och kunskapsutveckling.

*Nyckelstrategi 2 handlar om att skapa och leda effektiva diskussioner, uppgifter och aktiviteter som lockar fram belägg för lärande

*Nyckelstrategi 3 handlar om att ge respons som för lärandet framåt

*Nyckelstrategi 5 handlar om att aktivera eleverna som ägare över sitt eget lärande