Halvtid för tredje omgången ”Skolledarskap i sikte”

Solnedgång över hav med bara träd i förgrunden.

Utvecklingsprogrammet skolledarskap i sikte har nu kommit halvvägs in i programmet. Förväntningarna inför programmet var stora både från förvaltning, programansvariga och inte minst från deltagarna själva. Har programmet motsvarat förväntningarna så här långt?

Vi ställde frågan till deltagarna och alla svarade JA på den frågan. Några kommentarer var ”Det ger utbyte med andra kollegor och kompetenser. Ger mig inblick i en eventuell framtida yrkesroll. Praktisk och teoretisk färdighetsträning med direkt koppling till yrkesrollen”. En annan deltagare svarade ”Programmet innehåller delar som ger mig möjlighet att utforska rollen som biträdande rektor. Jag ser så mycket av det som ni vill förmedla i sättet som ni möter oss där vi befinner oss.”

Uppstarten av programmet innehöll bland annat att få höra två skolledare berättar om hur det är att vara skolledare och hur grundskoleförvaltningens olika avdelningar stöttar sina ledare. En deltagare sammanfattade uppstarten så här:

”Det gav mig en bild över organisationen och hur den är uppbyggd. Den gav hopp att det finns människor att vända sig till som är ovärderliga som ny i sin yrkesroll. Jag tyckte även att det var inspirerande att ni tog in ”verkligheten” att de på ett ärligt sätt pratade både om det lustfyllda med yrkesrollen men även vilka utmaningar som finns. Det var mycket information de första dagarna, de case vi fick från, jag tror det var HR?? Var bra att börja ha som kortare diskussionsunderlag – case blir inte någon verklighet utan ”allas”.

Intervju och observation

Ett moment för deltagarna var att intervjua en biträdande rektor och få en liten inblick i hur det är att vara biträdande rektor. Det blev många aha-upplevelser och nya insikter och biträdande rektorsuppdraget visade sig för vara både komplext, spännande och kul. En deltagare skrev följande kring detta moment:

”Det var spännande att få en djupare inblick i hur uppdraget kan se ut. Även väldigt intressant att höra att det ser så olika ut på olika arbetsplatser. Viktigt att tänka på när man söker en tjänst som biträdande.”

Ett annat moment var att besöka ett APT-möte och observera hur det kan gå till att leda ett sådant möte. Deltagarna fick i uppgift att utifrån ett observationsschema utforska ledarbeteende, struktur, syfte o mål mm. Sen diskuterade vi och drog lärdomar om vad vi sett och hört. En kommentar på detta moment var: ”Det var intressant att få besöka ett APT och utifrån ett observationsschema ta sig an uppgiften. Det var lätt att titta på bristerna men viktigt att ta med sig det som faktiskt fungerade.”

Internat

Den 2-3 december genomförde vi ett internat på Ystad Saltsjöbaden. Dagarna hade tre block, det pedagogiska ledarskap och pedagogisk ledning, grupputveckling och kommunikation. Upplägget varvade teori och praktik med diskussioner och analyser.

Personer sitter och samtalar i smågrupper.

”Väldigt bra! Jättebra att man fick öva, praktisera även om det var väldigt svårt. Lär sig av att andra praktiserar också. Nyttigt med er input, er kompetens och sedan arbeta i mindre grupper. Bra att man får diskutera mycket för det lär man sig mycket av. Detta borde alla få ta del av så man lättare kan arbeta vidare i grupprocesser. Variationen i strukturen varit bra, information, diskussion, egen reflektion. Bra kombination.”

”Två mycket givande dagar. Bra med kopplingarna teori och praktik. Nyttigt att prova på rollspelen. Kopplingarna till forskning och teorier är bra och spännande. Det får mig att vilja fördjupa mig i teorier kring både kommunikation och ledarskap.”

Lika mycket kvar

Nu har programmet nått halvvägs och deltagarna har lika mycket kvar av programmet innan vi i juni är klara. Då hoppas vi att syftet med programmet är uppfyllt. D.v.s att väcka intresse och rusta deltagarna att söka skolledartjänster i grundskoleförvaltningen. Det är härligt att få leda 23 stycken motiverade personer och deras engagemang och nyfikenhet är ett kvitto på att vi är en bit på väg att uppfylla programmets syfte. Nu blir det åtagande, varje elevs bästa skola, mer av det pedagogiska ledarskapet och pedagogisk ledning och massor av diskussioner, frågor, insikter och skratt.

Elisabet Graci, Specialist Organisationspsykolog & Anders Lindmark, Utvecklingssamordnare på utvecklingsavdelning/PDM