Handlingsplan för läs- och skriv

Varningstriangel med tecknad gubbe inuti.

På vår skola träffas vi logopeder och specialpedagoger/lärare en fast tid i veckan för att samarbeta kring olika frågor. Vi tar upp små praktiska saker, men även mer långsiktiga och tidskrävande frågor, och detta läsår har vi valt att lägga mycket tid på läs- och skrivundervisningen. Det finns en mängd olika material och metoder att arbeta med, och många frågor kring hur vi gör när en elev inte lär sig läsa som förväntat. För att säkerställa att vårt arbetssätt följer den senaste forskningen, och för att förtydliga arbetet för alla yrkeskategorier började vi detta läsår att sammanställa en handlingsplan för läs- och skrivundervisningen.

Ungefär så här lägger vi upp arbetet:

  1. Inventering av vilka material och metoder som används i läs- och skrivundervisningen
  2. Forskningsgranskning
  3. Sammanställning av handlingsplan

Vi har utgått från The Simple View of Readning (läsning = avkodning x språkförståelse) och då valt att börja med att bara fokusera på själva avkodningen först.

I forskningsgranskningen utgick vi från följande frågeställningar:

  • Vad säger den senaste forskningen om läs- och skrivinlärning och undervisning i skolan?
  • Vad finns det för forskning som ligger till grund för materialen?
  • Vilka metoder används i materialen?
  • Vilka/vilken teori bygger de på?

Tanken är också att inspireras av RTI-modellen och se över vilka insatser och metoder som behövs på de olika nivåerna. RTI-modellen kommer från USA och används flitigt där, och det diskuteras från flera håll om och hur den kan användas på bästa sätt i svensk skola. Bl.a. finns mer att läsa kring detta i denna blogg och i denna avhandling från LNU. För oss på Sofielundsskolan kommer det att innebära att vi vill ta fram vilka metoder som fungerar för elever på dessa tre nivåer:

Tredelad triangel som presenterar handlingsplan.

Vi vill också hitta och implementera bra screeningverktyg och rutiner för att säkerställa att alla elever får undervisning och träning i det just den eleven behöver, i god tid. Detta gynnar elever på alla nivåer, oavsett  vad orsaken till svårigheterna ligger i. Tanken är att vi ska kunna veta exakt vad varje elev har fått för träning, vilket är viktigt, inte minst när vi vill skicka remiss till mottagningslogoped för läs- och skrivutredning.

Vi är precis klara med forskningsgranskningen gällande avkodning och ser fram emot att tillsammans med lärare från de olika årskurserna sätta samman en handlingsplan för hur vi vill arbeta framöver! Det finns så mycket samlad kompetens, och att få med allas olika perspektiv är viktigt. Eftersom det är ett så stort område har vi bara kommit en bit på vägen, så fortsättning följer…

Vi tar gärna emot tips och idéer om ni på andra skolor har genomfört något liknande hos er!