Hur LEDA en digital transformation?

Tecknad bild av samhälle.

Malmö har valts ut att delta i förändringsprogrammet LEDA för smartare välfärd. Ett program och arbete som kommer att fokusera på ”huret” i införandet av digitala lösningar. Hur ökar vi hastigheten? Hur ökar vi nyttan? Och hur ökar vi kvaliteten?

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har i samarbete med Vinnova, initierat förändringsprogrammet LEDA för smartare välfärd. Programmet innehåller två inriktningar: ”Skola och lärande i en digital värld” och ”Hälsa och omsorg i en digital värld”.
SKL har valt ut 10 kommuner inom varje inriktning. Malmö deltar i båda inriktningarna. Under ett års tid och genom 10 organiserade möten, hemläxor, nätverkande och mängder av informella möten får kommunerna möjlighet att mötas och inspireras av varandra. De gemensamma målen är att öka hastigheten, nytta och kvaliteten i införandet av digitala lösningar.

Inledande konferens

Måndag den 26 september inleddes programmet med en heldagskonferens i Stockholm
– Det handlar mer om hur än vad, sade Joakim Jardenberg, ansvarig för LEDA.

hugo
Hugo Falk har skapat en plugg-app.

Dagen innehöll föreläsningar av Joakim Jansson och Johan Forsberg, DigJourney, som pratade om digital transformation ur ett ledningsperspektiv. Deltagarna fick inspireras av Dagny Carlsson, 104-årig bloggerskaHammad Al-Saaid berättade om möjligheter till effektivisering, förenklade och förtydligande åtgärder inom vården. Och Hugo Falk, 12 år, visade och berättade om appen som han skapat för att plugga på ett effektivare och roligare sätt.

Spelregler

Sista punkten på dagordningen var korta workshops i mindre grupper. I gruppen som jag deltog i (en mix av Sollentuna och Malmö) spånades det bland annat om spelregler kring digitalt arbete. Gruppen enades kring:

  • Arbetet ska vara transparent
  • Vi måste våga göra fel. Det finns inga misslyckanden om vi vågar.
  • Vikten av att reflektera.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.


Alla foton i inlägget är skärmdumpar från SKLs webbsändning.
LEDA för smartare välfärd på Facebook