Inspirerande vinterträffar med ASL nätverksgrupper

En grupp människor samtalar.

Fler och fler saker börjar falla på plats vad gäller arbetet med att låta barnen skriva sig till läsning på dator (ASL), men det uppstår hela tiden nya funderingar och frågor. Under nätverksträffarna får vi även ta del av fina datortexter som barnen gjort.

En av nätverksgrupperna för F-klass träffades på Rosengårdsskolan (se bild ovan). Där kunde vi se hur Estela och Bozena hade ett språkutvecklande arbete med utgångspunkt från boken Gittan och Gråvargarna. Med inspiration från böckerna har barnen skapat flera varianter av texter. Från att först diktera en text till sin teckning har svårighetsgraden successivt höjts till att de skriver egna korta meningar.

Tre teckningar.

På Kirsebergsskolan hade ettorna skrivit om vad de skulle göra om de hade en magisk kula. Inspiration har barn och pedagoger hämtat från böckerna ”Den magiska kulan”. Det är bland annat läseböcker med samma berättelse på tre olika nivåer. De ingår ett läromedel som heter ABC-klubben hos Natur & Kultur.

Böcker i serien "Den magiska kulan".

 

Konsten att arbeta med bokstavsräckor

Jimmy & Salli som arbetar i varsin F-klass på Klagshamnsskolan har låtit sina elever skriva bokstavsräckor. Barnen tyckte det var jätte roligt att skriva bokstavräckor. Men några saker blev inte riktigt som Jimmy och Salli hade tänkt sig. Antalet papper med bokstavsräckor blev för varje barn både många och med en massiv bokstavsröra på varje sida. När barnen skulle hitta och ringa in de bokstäver som fanns i deras namn blev uppgiften för stor och de tappade sugen. Jimmy och Sallis erfarenheter blev till viktiga god råd för hur man ska utforma uppgiften för barnen. Läs mer om bokstavsräckor i ASL-tipsblogg. På Pedagog Malmö finns en läsvärd artikel om bokstavslek på tangenbord: Hur barn gör när de skriver? med skolforskaren Carina Hermansson.

Skriv- och läslärande för nyanlända barn

Grupperna diskuterade också vidare kring skriv- och läslärande med nyanlända barns om inte har svenskan ännu. Här utgjorde Anna Kayas blogginlägg ett stöd i tankearbetet: Att undervisa elever som ska lära sig läsa och skriva på nytt språk. Vidare fördjupning kan göras i Skolverkets Skrift ”Greppa språket (gratis som PDF) och t.ex Pauline Gibbons Stärk språket stärk lärandet. Böcker som redan är väl bekanta för de flesta i Malmös skolor.

Människor sitter och samtalar kring ett bord.
ASL nätverksgrupp Åk1 har träff på Kirsebergsskolan.

 

Processtödjare
Charlotte Christoffersen & Anna Cederpil

Text & Foto:
Charlotte Christoffersen

grey_line_750

ASL i Malmö stad

erbjuder pedagoger i Malmö stad en rad aktiviteter för kompetensutveckling inom ASL med stöd från Skolsatsning 2012. Samordnande är Pedagogisk Inspiration Malmö.

Är du intresserad av information skicka namn, skola samt e-postadress till:
charlotte.christoffersen(at)malmo.se