Introduktion till mänskliga rättigheter

Händer knutna med rep.

Undervisar du gymnasieelever i mänskliga rättigheter? Är du bibliotekarie på gymnasiet? Tag chansen att utöka dina kunskaper inom området.

I samarbete med Raoul Wallenberginstitutet genomför Pedagogisk Inspiration under vårterminen workshops i mänskliga rättigheter. Under ledning av Maria Green, gästprofessor på Raoul Wallenberginstitutet och Karl Adam Tiderman, bibliotekarie, erbjuds lärare och bibliotekarier på gymnasiet möjlighet att fördjupa sig i ämnet.

Den första workshopen hölls i februari. Engagerade lärare från St Petri skola kom tillsammans med sin bibliotekarie, för att ta del av Maria Greens fängslande föreläsning. Eftersom antalet deltagare i varje workshop är begränsat, finns goda möjligheter till diskussion och samtal med Maria.

Maria Green har undervisat i åtta år på Brandeis university´s Heller school for social policy and management i Waltham, Massachusetts. Hon har även varit konsult åt FN. Sedan 2012 är hon knuten till Raoul Wallenberginstitutet i Lund.

Maria Green har specialiserat sig mänskliga rättigheter med fokus på den ekonomiska, sociala och kulturella aspekten. I samtal med deltagarna diskuteras under workshopen, den praktiska tillämpningen av de internationella lagar som berör mänskliga rättigheter. De kompliceras av att enskilda staters regeringar självständigt bestämmer hur dessa lagar ska tillämpas. Men här kommer Marias gedigna kunskap väl till pass, för att skapa tydlighet och förståelse.

Karl Adam Tiderman är bibliotekarie på Raoul Wallenberginstitutets bibliotek. Han har utbildat många bibliotekarier i de nationella och internationella resurser om mänskliga rättigheter som finns tillgängliga. I flera länder har bibliotekarier hög status och förtroende. Av denna anledning ses just bibliotekarier som ytterst lämpliga att sprida information till människor om mänskliga rättigheter.

Karl Adams presentation innehåller en mängd användbara källor, både på svenska och engelska. Bibliotekarier på gymnasiet, som handleder elever som skriver gymnasiearbete, har här verkligen en guldgruva att ösa ur.

Workshop hålls 8 mars kl 13.00 på Pedagogisk Inspiration. Fler tillfällen kan komma att erbjudas senare i vår.

Anmälan HÄR

Bild: Colourbox