IT-terapi på Tygelsjöskolan

Affisch om att alla är välkomna på IT-terapi.

Nu mer än någonsin är det viktigt att vi delar med oss av allt vi arbetar med för att hjälpa varandra att utvecklas tillsammans. På alla skolor pågår febril aktivitet för att hitta lösningar, samla material och skapa struktur för hur undervisning kan digitaliseras ännu mer men också hur den skulle kunna köras som nätbaserad undervisning.

Allt som det nu pratas om kommer att vara en stor hjälp om det skulle vara så att grundskolorna en dag skulle stängas på grund av coronakrisen – MEN det är också ett arbete som fungerar väl i den dagliga undervisningen och som kommer att inte bara leva kvar utan fortsätta att utvecklas även framöver. De flesta av oss går nog och funderar en hel del över coronakrisen och hur den skulle kunna påverka oss som arbetar i skolan.

Pedagogerna på Tygelsjöskolan är inget undantag. På skolan har de valt att ta ett samlat grepp för att alla ska känna sig trygga med att använda digitala enheter och digitala verktyg både i klassrummet när skolan fungerar som vanligt. Detta för att höja elevernas måluppfyllelse men också för att kunna möta en eventuell skolstängning och känna sig trygga med hur det skulle kunna hanteras för var klass. För ett par veckor sedan var ett par kollegor till mig ute på Tygelsjöskolan för att vara med på en eftermiddag kring reflektion och arbete kring en eventuell uppstart av nätbaserad undervisning. Sedan dess har flitens lampa lyst starkt över ett kollegialt lärande och kollegialt utbyte på skolan. Den engagerade och positiva stämning från förra besöket ligger kvar och rektorn såväl som ett flertal pedagoger berättar entusiastiskt om hur de arbetar och har förberett sig under de senaste veckorna.        

Hjälpen är aldrig långt borta om någon känner behov av stöd för om kollegorna är upptagna så finns IT-pedagogen Anders som bjuder in till IT-terapi på ens egna villkor.    

Sedan dess har rektorn på skolan, Franceska Eklund, skapat ett Google Classroom där hon är pedagog och alla pedagoger är elever då Classroom ses som en god samarbetsyta för kommunikation och gemensamt arbete. Detta Classroom har ett flertal syften; dels att alla ska lära sig Classroom bättre och förstå dess funktioner, dels för att alla ska kunna lära sig av varandra och dela med sig av sina kunskaper och dels för att ha det till att samla goda exempel, tips på digitala verktyg och annat som pedagogerna känner är en inspiration till både sig själva och eleverna.

Utifrån arbetet med ovan nämnda Classroom så har också pedagogerna börjat skapa Classroom åt sina klasser i åk 1–3. I detta arbete, precis som i allt annat arbete som görs på skolor, så har pedagogerna valt att lägga upp det olika utifrån sina egna grupper och erfarenheter. Detta är en styrka som nyttjas väl då det resulterat i att olika pedagoger är experter på olika områden och här är det högt i tak och det kollegiala lärandet/utbytet sker både informellt och formellt. 

Läs mer i nästa inlägg om personalen när de berättar om hur de arbetar med detta i sin vardag i åk 1 – 3.

Här är del två i bloggserien: Tygelsjöskolan – blickar framåt med ettor och nollor i sikte

Här är del tre i bloggserien: Tygelsjöskolan om digitalisering som så mycket mer än ettor och nollor