Jonas Carlberg – effektivt lärande på idrottslektionerna

Porträtt av Jonas Carlberg.

Idrott & hälsa förutsätter att eleverna hittar kreativa problemlösningar och fattar egna beslut. För att underlätta detta och samtidigt låta eleverna ha egen kontroll över sin inlärning använder sig vissa pedagoger av en instruktionsmetod kallad guided discovery. Det mest effektiva lärandet sker när en elev upptäcker nya lösningar genom att Idrottsläraren ger vägledning i önskad riktning, och undviker att ge färdiga lösningar på ett problem.
Detta sociala utbyte kan ske genom positiv feedback och frågetekniker, bra konstruerade övningar som leder till egen upptäckt, uppgifter med egen reflektion och andra metoder som underlättar eget initiativtagande från eleven. Kärnan i metoden är att eleven, med hjälp av vägledning från Idrottsläraren, ska hitta den lösning som individuellt passar bäst beroende på situationen. Om lektionens utformning är tydlig i sina ramar och inbjuder till egna beslut från eleven så medför det självbestämmande motivation samt att de upplever Idrottslektionen, inte genom att Idrottsläraren säger åt dem vad de ska göra.

Lyssna på Jonas Carlberg på Pedagog Malmö Live! den 27 september.