Konsensus kring konspirationsteorier

Eva Henriksson Garatea.

 

Mångsysslaren och försteläraren Eva Henriksson Garatea från St:Petri gymnasium delar med sig av ett spännande arbetsområde kring konspirationsteorier på Malmö delar!

Att undervisa i konspirationsteorier ger en möjlighet att koppla dåtid med nutid med blickar mot framtiden menar Eva. Elever idag är exponerade för ett stort informationsflöde, på gott och ont. Många elever kan mycket väl göra en källkritisk granskning av en historisk källa men när det kommer till informationsflödet de dagligen översköljs med använder de sällan dessa kunskaper.

Att eleverna på St:Petri har förmånen att ha en lärare som ständigt förkovrar sig och utvecklas är det ingen tvekan om och Evas engagemang är inspirerande att ta del av. Hon  berättar om sin inställning till historieämnet. “Att undervisa i historia är det roligaste jag vet. Någon har sagt att historia är det viktigaste ämnet men också det farligaste. Här har vi historielärare ett stort ansvar att inte bara ge bildning utan också ge eleverna redskap att förstå sin samtid genom insikt i det förflutna, vilket i allra högsta grad påverkar deras framtid!” 

Eva har en gedigen yrkesbakgrund med behörighet i historia, spanska och religion och hon började faktiskt sin lärarkarriär som historielärare i Spanien innan hon kom till Malmö 1998. Listan på projekt är väldigt lång: Hon har granskat och satt ihop material till Forum för levande historia, hon leder den centrala ämnesgruppen i historia där representanter för alla Malmös kommunala skolor samlas och diskuterar bedömning och ämnesdidaktik och hon sitter även med som lärarrepresentant i samverkansgruppen för kulturpedagogiska utveckling och teori. På Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö samordnar hon de centrala ämnesgrupperna. Ändå hinner hon vara processledare för den kollegiala lärandegruppen i historia på Petri och hon arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Det är tydligt att hon har ett genuint intresse för såväl sina ämnen som det pedagogiska yrket.

Evas intresse och engagemang för historieämnet har dessutom lett till att hon skriver läromedel i ämnet. “Det är ett spännande uppdrag”, säger Eva. “Vad gör ett läromedel till ett bra läromedel och vad behöver man tänka på är frågor som jag funderar mycket på just nu.”

Men vad är det då som gör att yrket efter så många år fortfarande är roligt och intressant? “Mötet med eleverna. Det tröttnar jag aldrig på! När eleverna plötsligt under en diskussion kring upplysningstidens idéer frågar men varför har kvinnor alltid haft mindre inflytande? När klassen sedan mycket engagerat försöker hitta tidpunkten för när det hela började och varför. Då njuter jag!”

Vi på Malmö delar är mycket tacksamma över att vi får möjlighet att ta del av arbetet kring konspirationsteorier och glada över att möta en av Malmös så engagerade och inspirerande pedagoger. Eva skickar med en önskan om att Karolina Göransson på Pauliskolan ska dela med sig av något arbetsområde på Malmö delar och det önskar såklart även vi.

Tecknade ansikten i svart cirkel.

Lena och Annika – Redaktörer för ”Malmö delar”