Kan våra skolor bli mer effektiva och vad är ESS?

Fyra människor står framför publik och håller upp stort papper.

Nästan dagligen dyker ny forskning och litteratur upp kring vad som kännetecknar undervisning och lärande av god kvalitet, och hur vi kan skapa effektiva skolor så att våra elever kan nå längre. Det finns en uppsjö av idéer, processer och strategier som kan leda till mer effektiva skolor.

Som ny skolledare är det sannolikt så att du inte kan prioritera att läsa dessa texter, smälta dem och omsätta dem till praktiska lösningar för din skola. Det finns så många andra delar av ledarskapet att förstå och sätta sig in i. Detta är en av anledningarna till att Grundskoleförvaltningen valt att genomföra en utbildning för nya chefer om effektiva skolsystem som vi kallar ESS.

Med utgångspunkt i aktuell forskning och litteratur om effektiva skolor och skolsystem ger ESS en möjlighet att få en översikt av kunskapsläget, att lära tillsammans med andra ledare och planera för nästa steg för verksamheten. Människor sitter runt bord och samtalar.

Internationellt och nationellt finns det i dagsläget en samstämmighet kring flera nyckelfaktorer, bland annat att ledarskapet har stor betydelse för elevers prestationer, även om skolledare inte arbetar direkt med elever. Någon behöver ha översikt av lärandet och riktningen för skolan, säkerställa att alla på skolan drar åt samma håll och är investerade i att arbeta för alla elevers lärande. Ingen enskild lärare eller ledare har alla de egenskaper som krävs för att alla elever ska nå målen så vi behöver arbeta tillsammans, lära tillsammans.

Några exempel på utbildningens innehåll:
• Att skapa en kultur som kännetecknas av en tilltro till kollegiets förmåga, och ett gemensamt ansvar för elevers lärande, är en av de faktorer som har allra starkast inverkan på elevers prestationer och välbefinnande
• Utforskandet kring hur vi ska lösa utmaningar i att möta elevers lärbehov behöver vara både strategiskt och systematiskt
• När skolledare aktivt deltar i medarbetares lärande får detta effekt för elevers prestationer
• Undervisningsstrategier har olika verkningsgrad, så vi behöver vara strategiska i vårt urval
• Ett spektrum av data kan både vägleda och bekräfta våra ansträngningar för att förbättra lärandet

Människor sitter runt bord och samtalar.Det finns många effektiva strategier och processer, så arbetet är inte att skapa något nytt utan anpassa dessa till den egna kontexten, utifrån de lärbehov som identifierats på den egna skolan. I grunden handlar allt om lärande, samarbete och resultat, att ihärdigt och obevekligt utveckla det kvalificerade hantverk som lärarrollen innebär.

Nästa utbildningstillfälle kommer att äga rum i september 2021, och även om antalet platser kommer att vara begränsat, så kommer vi att göra vårt bästa för att säkerställa att alla som är intresserade har möjlighet att delta. Denna insats finns i dagsläget endast tillgänglig för chefer inom Grundskoleförvaltningen i Malmö.

Text och foto: Sara Unogwu, organisationspsykolog och Peter Hayes, processledare för kapacitetsstödjarteamet