Kinesiska som modersmål uppmärksammas på Bunkeflostrands bibliotek

Med inspiration från djur- och växtlivet och den natur som omger Malmö visas nu utställningen ”Kinesiska – vårt modersmål” på Bunkeflostrands bibliotek.
Gjord av skolbarn i alla åldrar som har modersmålsundervisning i mandarin, standard kinesiska.
– Det är en utställning som är kopplat till elevernas liv här i Malmö. Jag vill visa att det finns så många elever som kan berätta historier på ett annat språk än svenska. Det är en enorm tillgång och det är något de ska vara stolta över, säger Mian Wang, legitimerad lärare i kinesiska och engelska.
Mian Wang började jobba som modersmålslärare i mandarin i höstas. Det nya uppdraget innebar att istället för att ha undervisning på en skola började hon åka runt på olika skolor för att undervisa.

Osynlig på skolorna

– Mitt första intryck var att modersmålsundervisningen är ganska osynlig på skolorna. Jag såg fina bilder och arbeten som eleverna gjort uppsatta i korridorerna på skolorna. Men ingenstans såg jag spår av undervisningen i modersmål. En förklaring är nog att den hålls efter lektionstid, säger Mian Wang.
Hon fick idén att låta sina elever skapa en utställning på sitt gemensamma modersmål. Alla elever från förskoleklass till årskurs 9, oavsett språkliga kunskapsnivåer, fick delta i projektet. Med utgångspunkt från faktabokserien ”Känn igen 25” fick eleverna utforska djuren, naturen och växterna som finns i Malmö under flera veckor. Eleverna ritade, skrev på kinesiska, översatte texter och gjorde affischer. Resultatet finns nu att beskåda på Bunkeflostrands bibliotek. Det föll sig naturligt att utställningen blev uppsatt på biblioteket eftersom flertalet av Mians elever går på skolor i Bunkeflostrand.
– Även om man inte förstår kinesiska kan besökare se vad utställningen handlar om med hjälp av bilderna. Och texterna är på både svenska och kinesiska. Jag hoppas att utställningen väcker intresse för kinesiska som modersmål. Det är ett medvetet val att låta bli att ta upp turistmål som kinesiska muren utan istället visa den språkliga rikedomen i Malmö, säger Mian Wang.

Böcker på fler språk

Bibliotekarien Henrik Wallnäs är glad för att utställningen har blivit verklighet. Den ligger rätt i tiden för bibliotekets ambitioner att ha litteratur på fler språk.
– Vi har ganska nyligen börjat jobba mångspråkigt och köper in en del böcker på språk som pratas i Bunkeflostrand. Det är jätteroligt. Jag tror vi ska ha med frågor om utställningen i vår veckotävling, säger han.
Utställningen pågår till andra hälften av januari. Läs mer: Bunkeflostrands bibliotek
Fakta:
I Malmö undervisas 14 000 elever i modersmål på 50 olika språk.
Mandarin är en grupp kinesiska dialekter talade i större delen av norra och sydvästra Kina. Med mandarin menas vanligtvis standardkinesiska använd i dagligt tal.