Kivik Art Centre startar verksamhet för barn och unga!

Byggnad på Kivik Art.

I denna underbart vackra miljö med sina åtta platsspecifika konstverk, ska man under sommaren och hösten 2019 bedriva en pilotverksamhet för barn och unga: Bygga konst/Land Arc Kids. Man hoppas att ett besök här ska öppna upp för vidare reflektion kring närmiljö och hur den påverkar oss. Eleverna som kommer dit ska få kunskaper om, och förståelse för, konst, arkitektur, natur och samhällsutveckling och hur dessa är sammanlänkade.

Eftersom man är ny med pedagogik så intar man en undersökande attityd och har ännu inte skapat något fast koncept. Man kommer att pröva sig fram i samarbete med intresserade skolor.

Kivik Art Centre hyr in sig på Bergdala gård, och där finns möjligheter att arbeta kreativt både inomhus och ute.

Detta erbjuds:

• Samarbete inom ramen för Skapande Skola •

• Hel- eller halvdagar för skolklasser efter bokning

• Guidade visningar för lärare och annan pedagogisk personal inför elevbesök/workshops

• Skräddarsydda aktiviteter efter överenskommelse

• Professionella pedagoger med bred erfarenhet inom konst, arkitektur och samhällsbyge.

Om en skola bokar program hos Kivik Art Centre så hänvisas man till den konstpedagog man skall möta, och tillsammans lägger man upp en plan för besöket. Kontakt/hitta dit 

Besöken är gratis, men resor och mat får skolorna ta hand om.

Tillgängligheten är begränsad under 2019.