Kollegialt lärande – bra för både lärare och skolledare!

Bokomslag till Att leda lärares lärande.

Skolledare på kommunala gymnasieskolor och komvux i Malmö tänker att kollegialt lärande är en bra form för lärares kompetensutveckling som kan bidra till skolutveckling. Det finns också mycket forskning som tyder på detta. Cordingley (2005) visar bland annat att individuell fortbildning bidrar mindre till förändringar i klassrummet jämfört med fortbildning där lärare tillsammans utvecklar färdigheter och kunskaper kring undervisningen. Alla förstelärare på kommunala gymnasieskolor och komvux har också uppdrag att driva kollegialt-lärande-processer på skolorna.

Det är emellertid inte bara lärarna som jobbar med kollegialt lärande. Nu äntligen startas pilotprojekt med 15 skolledare, i vilket de tillsammans i två grupper jobbar strukturerat, fokuserat och långsiktigt kring distribuerat ledarskap eller kring att leda lärares lärande genom formativ bedömning för skolledare. Diskussionerna utgår från Harris (2014) och Wiliams (2016) böcker, se litteraturlista nedan. Detta har funnits på min önskelista länge, se tidigare blogginlägg.

Grupperna handleds av Marie Sjöblom (lektor i kollegialt lärande på AGVF) och Margareta Serder (vetenskaplig ledare FoU Skola, Kommunförbundet Skåne). Under våren är fyra träffar planerade, och till varje träff ska några kapitel i böckerna läsas. Mellan träffarna genomförs aktiviteter eller reflektioner kopplat till den egna skolans verksamhet. Det kollegiala lärandet för skolledarna påminner alltså om modellen för kollegialt lärande som många lärare möter i matematiklyftet eller läslyftet.

Ni kommer att kunna följa vad som händer i det kollegiala lärandet här på bloggen, bland annat genom att Lotta Lovén, rektor på komvux Pauli, bloggar om sina upplevelser. Jag tänker att det också kommer att diskuteras vidare ute på skolorna i samband med aktiviteter/reflektioner som skolledarna kommer att göra som en del i sitt kollegiala lärande. Till sist vill jag gärna uppmuntra er att fråga skolledarna som deltar hur de tänker att det är att jobba med kollegialt lärande från insidan också (och inte bara att planera för lärares kollegiala lärande)!

Det här blir en spännande process att få vara med i och följa!
//Marie Sjöblom, lektor i kollegialt lärande

 

Referenser:
Cordingley P, Bell M, Thomason S, Firth A (2005) The impact of collaborative continuing professional development (CPD) on classroom teaching and learning. Review: How do collaborative and sustained CPD and sustained but not collaborative CPD affect teaching and learning? In: Research Evidence in Education Library. London: EPPI-Centre, Social Science Research Unit, Institute of Education, University of London.

Harris, A. (2014). Distributed leadership matters. Perspectives, practicalities, and potential. Thousand Oaks: Corwin.

Wiliam, D. (2016). Att leda lärares lärande: formativ bedömning för skolledare. Stockholm: Natur och Kultur.