Konkreta lärstrategier för bättre skribenter i engelska

Två kvinnor tittar in i kamera.

Anna Ringsten och Ingrid Paulin Rosell från St:Petri gymnasieskola delar med sig av ett gediget och mycket intressant arbetsområde på Malmö delar. “Hur våra elever blir goda skribenter i engelska” bjuder på ett genomtänkt upplägg om hur du som lärare kan jobba med att få eleverna att äga sitt eget lärande och förstå både vad som kännetecknar god kvalité i texter och hur man kan jobba för att bli en god skribent. 

Anna förklarar att eleverna tränas i att kunna se och sätta ord på vad som är god kvalitet i en text. De lär sig också att redogöra för hur man kommer dit. Eleverna tränar så klart på att skriva texter och tillsammans med läraren bedömer de texter utifrån frågor som “vad gör jag nu som jag inte gjorde tidigare” och “hur ska jag förbättra mina texter i framtiden”. Det får eleverna att tänka om sitt lärande.

– När det är eleverna som identifierar och formulerar det som är problematiskt i texter så fokuserar de på hur man går vidare istället för att gå i försvarsställning, säger Ingrid. Hon menar också att arbetsområdet blir en tidsbesparing för läraren. Feedbacken är inbyggd i planeringen vilket innebär att eleverna får kollektiv feedback löpande och på så vis sparar läraren ännu mer tid.

Både Anna och Ingrid är engelsklärare på Petri och ingår i det kollegiala lärandet i engelska och moderna språk. De har samplanerat och utvärderat sin undervisning tillsammans i många år och de träffades redan då Anna var Ingrids lärarkandidat på Pildammsskolan.

De är båda överens om att det är fantastiskt att vara lärare när man ser hur eleverna växer och blir medvetna om att skrivande är en process med fokus på mottagaren och hur läsa och skriva är varandras förutsättningar. Med många års erfarenhet av att undervisa ser de tjusningen i att alltid få en ny chans.

– Skämt å sido, säger Anna. Men nästa år väntar en ny etta. Vi vänder och vrider på materialet för att hitta nya sätt att använda det på utifrån aktualitet och elevgrupp. Mötet med eleverna, dialogen och att vi får följa deras utveckling gör yrket så intressant.

– Och framförallt värdesätter vi de oväntade och fantastiska svar eleverna ger på våra ständiga frågor om ”Varför gör vi det här?” Vi lär oss hela tiden av våra elever, avslutar Ingrid.

Ingrid och Anna skickar vidare en önskan om att Therese Ballin och Denise Wickström delar med sig av sitt material på Malmö delar.