Korttidsminnet gillar korta instruktioner

Instruktioner skrivna i punktform.

Det magiska talet sju. Kanske tänker du på de sju dödssynderna, världens sju underverk, veckans sju dagar eller kanske Snövits sju dvärgar? Den amerikanska psykologen George Miller skrev på 1950-talet artikeln “Det magiska talet sju plus eller minus två” som handlar om människans ytterst begränsade korttidsminne. Varför är då korttidsminnets begränsade kapacitet så viktig när vi ger elever instruktioner?

Trots att Millers artikel skrevs för över sextio år sedan står forskningen fast vid korttidsminnets begränsade kapacitet. År 2001 skriver Nelson Cowan “The magical number 4 in short-term memory” och menar att korttidsminnets magiska tal istället borde vara fyra. Talet fyra beror på hur komplexa de fyra sakerna som ska ska hållas i korttidsminnet är. Försök att minnas fyra enkla siffror: 9, 3, 4, 5. Inte så svårt. Försök att minnas fyra långa ord så blir det svårare: parkeringsvakt, realisationsvinstbeskattning, pappersmasseindustri, kompetensutvisning. Att försöka minnas fyra (okända) meningar i korttidsminnet är riktigt svårt eftersom de är betydligt mer komplexa.

När vi ger eleverna instruktioner landar de i det begränsade korttidsminnet. Med tanke på det magiska talet så kan vi förstå att det är lätt hänt att instruktionen inte får plats. Det blir för mycket information helt enkelt. Den enklaste lösningen är att:

  • Ge en instruktion i taget.
  • Gör instruktionerna tydliga, korta och specifika.
  • Repetera de viktigaste delarna i instruktionerna.
  • Ge visuell support, exempelvis listor.

(ur Den översvämmade hjärnan av Torkel Klingberg)

Arbetsminneskapaciteten (korttidsminnet) ökar genom hela barndomen och tonåren. Runt sexårsåldern ökar den med tjugo procent. Samtidigt finns det en stor variation mellan individer. En tioåring kan prestera på en fjortonårings nivå eller på en sexårings nivå. Vi möter alltså ofta en stor spridning i våra klassrum.

Förmodligen bär du redan på erfarenheten av att korta och tydliga instruktioner brukar leda till att eleverna kan följa dem och du slipper ett hav av händer som behöver förtydliganden. Men ibland kan påminnelsen om de självklaraste strategierna i undervisningen behövas. Det är så lätt att glömma de små detaljerna som gör stor skillnad.  

/ Annika Nilsson och Lena Winqvist

 

Till hösten kan du anmäla dig till en av våra nya hjärnsmarta workshopsserier på Pedagogisk Inspiration. Vi kommer också gärna ut till din skola och ditt kollegie en timme, en halv- eller heldag – beroende på vad som passar just er. (Kostnadsfritt för skolor i Malmö stad).