Lärande ute i vårljuset

Scillor på kyrkogård.

 

Vad kan jag göra ute med mina elever? Nu när vårljuset äntligen anlänt, vårvindar leka och viska, och man längtar ut från salarna.  Jo, man kan utforska en hel del därute, svarar de lärare, som prövat undervisning utomhus. Så – en kollega har kanske svaret direkt?

Men kommer inte idéerna farande så finns det färdiga förslag. Självklart allt som finns i Pedagogiska kartor, men också en rad aktiviteter som  utformades i projektet Det utvidgade klassrummet. Projektet är avslutat, men aktiviteterna finns samlade här.

Naturligtvis går det att välja delar av dem eller göra egna versioner. Tanken är bland annat att eleverna ska komma ut i Malmö och uppleva att staden är deras.  De är alla utarbetade efter Holmaskolans modell, som de kallar upplevelsebaserat lärande, med språkutveckling i fokus. Man ska lära ord och begrepp genom upplevelser. Man ska komma ut i samhället.  De som utformade aktiviteterna kom från kulturförvaltningen  (Malmö Museer, Malmö kulturskola)och grundskoleförvaltningen (Holmaskolan och Pedagogisk inspiration). Hör av er om ni har frågor eller synpunkter!

.