Lärare i Skåne delar resultat och erfarenheter från utvecklingsprojekt

Nu har den äntligen kommit! I syntesen från Lärarnas skolutvecklinskonferens 2021 presenterar lärare och pedagogisk personal från Skåne utvecklingsprojekt som de gjort inom en rad olika områden och med en spridning från förskoleklass till komvux.

Artiklarna har en fantastisk bredd och handlar om allt från klassrådet som pedagogisk balansakt till lässtrategier för naturvetenskapligt orienterade texter.

Både konferensen och syntesen drivs av Skånes kommuner och är en del i satsningen på att stödja skolans vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Under Lärarnas skolutvecklingskonferens möts ”lärare, förskollärare, rektorer, lektorer, utvecklingsledare, skolchefer och alla andra som arbetar inom skola. Tillsammans visar de upp sina utvecklingsprojekt, byter erfarenheter och delar utmaningar inom utbildning” (Bardenstam, 2022, s. 4). Senaste konferensen gick av stapeln den 16 april 2021. I syntesen presenteras tretton av konferensbidragen mer detaljerat – för att andra ska kunna ta del av, bygga vidare på och pröva de resultat och erfarenheter som presenteras. Förutom att författarna till dessa utvecklingsartiklar presenterat sina projekt på konferensen så har texterna även granskats och fått skrivstöd av exempelvis forskarutbildade lärare som arbetar som lektorer eller vetenskapliga utvecklingsledare i någon skånsk kommun.

De tre bidragen från skolor i Malmö stad kommer att presenteras närmare här på Pedagog Malmö under våren och då även läggas in i temabloggen Lärdomar från Malmö. Men redan nu kan du läsa och botanisera bland artiklarna i syntesen!

Bardenstam, M. (2022) Förord. I Syntes, Lärarnas skolutvecklingskonferens 2021: Utvecklingsartiklar, s. 4-6. Skånes kommuner.