Läsning är viktigt för liten som stor…

Ulf Malmqvist, processtödjare i förskolan föreläste på Språkdagen förra veckan med ett klart budskap. Läs, läs och läs igen för eleverna på förskolan så att de är rustade för en vidare läsupplevelse i skolan.

Barnboken i förskolan är titeln på hans föresläsning. Salen är naturligt full av förskollärare och så är det jag. Jag som arbetar i skolan. Jag som möter elever som inte kan läsa, vill läsa eller förstår hur de ska läsa. Hur mycket av de första årens läsupplevelse vara eller icke vara ligger till grund för det. Ganska mycket om man lyssnar till Ulf.

Barn står på hög av böcker och tittar i böcker.

En elev behöver 6000-8000 ord för att klara sig när de kommer till skolan. Läsning och en pedagogisk läsupplevelse är en väg för att möta och befästa de här orden. För många barn är förskolan den enda plats där de möter böcker. Det ställer krav på att läsningen bygger på en pedagogisk tanke och inte bara är något som sker en spontan stund innan lunchen eller under vilan. Läsning på förskolan kräver precis som i skolans värld planering och syfte för att läsningen ska bli kvalitativ.

Ulf Malmqvist pratar om förförståelse för att kunna ta emot och tolka en boks innehåll. Han pratar om vikten av att presentera bokens karaktärer och förklara svåra ord och okända begrepp.

Han ser bilderboken som en väg att möta läsningens behov och menar att det är viktigt se läsningen för de yngsta lika viktig som den i skolan. Han uppmanar pedagoger att ta en bildpromenad tillsammans med barnen för att aktivera språket och skapa ett samtal kring boken och dess bilder. Vad händer i bilden och vad tror ni kommer att hända? Han menar också att det är viktigt att hitta vägar för att förklara berättelsens struktur.

Vid läsning är barnet där som avkodare, som meningskapare, som textdeltagare och som kritisk läsare. För att det här ska utvecklas i jämn takt med elevens intåg i skolans värld behöver vi alla lyfta och uppmuntra vikten av en kvalitativ läsning under åren i förskolan.

Text: Marina Walker
Bild: Colourbox