Läsning, muntliga presentationer och Världsboksdagen!

Illustration med texten
Världsboksdagen närmar sig och uppmärksammas den 23 april men vi vill redan nu slå ett extra slag för läsning. Dessutom är det Nationella Prov tider och många elever ska göra muntliga presentationer och kan behöva stöd för både nervositet och presentationsteknik.

Presentationstekniskt hjälpmedel med hjärnsmarta inslag

Det här arbetsområdet handlar om muntligt anförande och presentationstekniska hjälpmedel och de kunskapskrav som området behandlar är kopplade till Svenska 1 på gymnasiet. Själva upplägget går så klart att använda på andra kurser även om kunskapskraven är annorlunda. Låna och inspireras helt enkelt.

Hjärnan och lässtrategier

Under 2000-talet har vikten av att arbeta mer medvetet med lässtrategier och läsning uppmärksammats allt mer, inte minst på grund av de stadigt sviktande resultaten under några internationella läsundersökningar. Att medvetet arbeta med lässtrategier fyller en didaktisk funktion oavsett ämne och texttyp. Dessutom kommer svårighetsgraden i texter att öka i takt med elevens utbildningsnivå vilket gör strategierna till praktiska verktyg genom hela livet.

Talängslan i skolan

Det här är en resurs som hjälper elever som lider av talängslan och som ger dem effektiva strategier. Strategierna är hämtade från boken Talrädsla i skolan (2017) av Daniel Sandin. Upplägget utgår från hur gymnasieläraren Camilla Lindskoug har jobbat med en grupp elever som behövde extra stöd med sin talängslan. Du kan så klart anpassa upplägget så att du jobbar med det i helklass. 

Bokcirkel – Glasbarnen

Dags för bokcirkel. Missa inte Glasbarnen av Kristina Ohlsson i det här arbetet där du får med dig: Ett upplägg för arbetet med bokcirkeln, bedömningsmatriser och diskussionsfrågor till boken. 

Vi önskar en massa läslust och lust att tala i klassrummen!