Låt barnens bild av samtiden bli en del av framtiden!

En muralmålning föreställande tavlan Grindslanten där barn slåss om en peng vid en grind.
"20180620" by Heinrock is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Just nu är det konstiga tider. Vi blir alla påverkade på olika sätt. Våra elever ser och hör om Covid-19 på nyheterna, sociala medier, när vi vuxna diskuterar, men hur upplever de själva dessa tider?

När vi läser historieböcker om t ex spanska sjukan eller pesten så är barnens perspektiv väldigt osynligt. Det beror på att barn förr inte lämnade dokument som bevarades till eftertiden. Men nu har vi förstått att även deras skildringar av samtiden är intressanta för framtidens historieberättande. Därför finns det just nu olika sätt att låta eleverna vara med och dokumentera sin vardag under corona-epidemin och samtidigt koppla det till diskussioner i klassrummet om t ex historiska källor.

Här är tips på tre olika insamlingar av samtidsberättelser som du och dina elever kan bidra till:

Malmö stads stadsarkiv samlar in berättelser via sin hemsida. De vill veta hur Malmöborna tänker utifrån frågorna Hur är det att leva i en tid präglad av ovisshet och osäkerhet? Vilka känslor väcker viruset hos dig och hur påverkas din vardag?

Här är länk direkt till deras insamlingssida

Malmö Museer gör en samtidsdokumentation med insamling av berättelser och fotografier för att dokumentera hur samhället och invånarna påverkas och upplever pandemin. Arbetar eller studerar du eller dina elever hemma på grund av Covid-19? Som en del i samtidsdokumentationen gör Malmö Museer en insamling av bilder på hur dessa tillfälliga arbets- och studieplatser ser ut.

Här är en länk till deras sida med mer information.

Svenskt barnbildarkiv har i uppdrag att se till att även barnens perspektiv inkluderas i vår gemensamma historia. Därför samlar de just nu in bilder om Coronaviruset. Genom frågorna, Hur känns det? Hur ser det ut? Vad är annorlunda? Och annat dina elever vill beskriva och berätta om samlar de in barns egna bilder.

Här är en PDF med mer information: Insamling till Svenskt barnbildarkiv

Här är en länk till deras hemsida.

BILDEN: ”20180620” by Heinrock is licensed under CC BY-NC-ND 2.0