Lek med musiken

 Barn sitter i cirkel och trummar.

Ja, leka med musiken, det tycker jag absolut att man ska göra. Sjunga, dansa, spela, dramatisera och lära en massa saker. Allt detta och mer därtill kan man göra med musik. Och då är det jätteroligt att förskoleförvaltningen har gjort en satsning på just musiken.

Alla kommunala förskolor i Malmö har vid årsskiftet fått instrumentpaket tilldelat sig. Detta för att pedagoger ska ges möjlighet att använda sig mer av musik i sitt arbete med barnen. Men för att satsningen på instrumentpaketen skulle slå väl ut, så fanns det också en önskan att arbetsmaterial skulle finnas med som direkt var kopplat till instrumentanvändandet.

Jag fick frågan av Anders Johansson, utvecklingssekreterare på ”kvalitet och myndighet” om jag ville sätta ihop ett arbetsmaterial kopplat till instrumentpaketen. Mycket gärna, svarade jag och satte ihop ett material bestående av sånger och övningar. Till varje sång och övning finns förslag på hur instrumenten kan användas på olika sätt. En skiva med alla sånger spelades också in. Skivan spelades in av August Wegestål som på ett roligt sätt har arrangerat sångerna så att de ska inspirera till lek och rörelse. Sångerna är skrivna av Maria Visser Rundquist, språkutvecklare på Förskoleförvaltningen i område söder och mig Annika Josefsson, rytmikpedagog på barnkulturenheten.

Stort intresse för workshops

I samråd med förskoleförvaltningen bestämde jag mig också för att hålla workshops utifrån materialet ”Lek med musiken”. Hittills har 12 workshops genomförts. Ytterligare 4 är fullbokade och eventuellt kommer det att erbjudas fler. Att intresset skulle vara så stort kunde jag aldrig tänka mig. Det är verkligen roligt att det har varit så lätt att fylla de workshops som erbjudits och jag är riktigt glad att det är så många pedagoger i Malmö som vill ge barnen på förskolorna musikupplevelser.

Barn står i cirkel och dansar.
Här används boomwhackers.

Besök på Christoffers förskola i Innerstaden

Jag gjorde ett besök på Christoffers förskola. Där fick jag möjlighet att vara med Grace Mungai som hade ett musikpass med 18 musikglada barn. Grace berättade att hon själv inte varit på workshopen ”Lek med musiken” men tagit del av materialet genom Ivona Jakesevic som är en av Innerstadens förste förskollärare. Ivona, som varit på workshopen, har sedan delat med sig av materialet på en av förskolans utvecklingsdagar. Enligt Grace var det ett mycket uppskattat inslag och Christoffers förskola har nu själva så smått börjat använda sig av skivan och instrumenten. Varje tisdag har de musik, men instrumenten finns tillgängliga för barnen när de så önskar. Under eftermiddagarna är det vanligt att det blir ”spontanspel”.

Här hittar ni ”Lek med musiken”

För er som arbetar i Malmö Stad,  finns materialet till ”Lek med musiken” på förskoleförvaltningens hemsida.  Det är fritt att ladda ner för er som har en inloggning till intranätet. Materialet finns även på ”Selma” Klicka på länken nedanför så hittar ni häftet där alla sångtexter och förslag på olika övningar finns. Där hittar ni även skivan med sångerna. De sista spåren på skivan innehåller en ”sing-a-longdel”. Det betyder att sången inte finns med och gör det därför möjligt att utifrån egna idéer ändra texten.

Vem vet, vi kanske ses på workshopen ”Lek med musiken”!

Hälsar Annika

https://komin.malmo.se/Forvaltningar/Forskoleforvaltningen/Mal-och-styrning-i-forskoleforvaltningen/Utvecklingsstod-till-forskolans-pedagogiska-arbete/Lek-med-musiken.html