Lotta Mårtensson – Hur kan vi arbeta med förmågorna i NO och teknik?

Lotta Mårtensson vid dator.

Vi ska arbeta för att utveckla elevers intresse, nyfikenhet och kunskap inom naturvetenskap och teknik, för att göra det har du som lärare en viktig roll.
När eleverna får möjlighet att undersöka, bearbeta och samtala om situationer får de möjlighet att koppla naturvetenskapliga begrepp och fenomen till sina vardagsupplevelser. Hur kan vi utifrån detta utveckla förmågorna i NO och teknik för våra elever?

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Lottas föreläsning kan du se på Pedagog Malmö Live! på Pauliskolan den 29 september kl 10.30 – 12.00.