LTIC-sem 2008: Att skriva sig till läsning – i Ystad kommun

Man föreläser framför projicerad presentation.

Man och kvinna föreläser framför projicerad presentation.26 mars 2008: Arne Trageton, forskare och pedagog från Norge, har utvecklat ett spännande arbetssätt kring skriv- och läsinlärning. Han beskriver det närmare i boken “Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola”. Detta seminarium var en av flera uppföljande träffar sedan Arne Trageton höll seminarium på Pedagogiska Centralen våren 2006.

I Ystad får pedagoger stöd av kommunen att arbeta efter Tragetons tankar. Ann-Gerd Nyberg, pedagog i Ystad och Joachim Thornström, projektledare för projektet “Att skriva sig till läsning i Ystad” berättade livfullt och växelvis om sina erfarenheter. Ann-Gerd om arbetssättet med eleverna och Joakim om projektets organisation och om datorutrustningen man använder sig av i projektet. I Ystad har alla pedagoger i år F-2 deltagit i projektet och alla vill fortsätta att arbeta efter Trageton-modellen. Under seminariet fick trettiofem pedagoger även ta del av dokumentation i form av små filmer och elevtexter.

Här hittar du mer information och filmer om projektet, samt länkar till mer material om Tragetonmodellen:

Skriva sig till läsning i Ystad.