Lyft språket i alla ämnen!

Bilder och begrepp på papper tillsammans med olika sybehör.
Språket i syslöjd blir tydligt för oss
Annie plockar fram material.
Annie berättar och demonstrerar

Under förra veckan kom vår syslöjdslärare Annie på besök till oss i förberedelseklassen. Att ha  fokus på språket i alla ämnen är ju något som nyanlända, sva-elever, och i stort sett alla våra elever vinner på; hur vi ska lyfta språket i alla ämnen är något jag ständigt klurar på. Därför var det  jätteroligt att göra något så enkelt genomförbart som att bjuda in vår slöjdlärare, som  kom för att prata ”språk och slöjd.”

Annie berättade hur mycket vi faktiskt kan använda vårt språk i slöjden, hon lyfte ord och begrepp, och demonstrerade. Hon hjälpte oss att förstå  att vi inte ska säga ge mig ”den här och den där” utan ge mig ”textilsaxen och måttbandet”,  till exempel.  Vissa tålamodsprövande vokaler som i ”sy” och ”nål” fick vi också en anledning att uttala igen. Det var roligt och spännande att se alla redskap som visades och eleverna lyssnade engagerat, med penna och papper i hand såklart. Till sist fick eleverna kort skriva och sammanfatta vad de hade fått höra. – Skriv och sammanfatta vad du kommer ihåg under en minut! fungerar ofta bra som  avslutning.

Bilder och begrepp på papper.
Flera elever vill ha en egen kopia!

Vid nästa lektion ska vi berätta om Annies besök för  våra kompisar som inte var närvarande, och då får vi en anledning att repetera slöjdspråket igen.

Jag tror minsann att vi ska fortsätta att bjuda in olika ämneslärare till oss i förberedelseklassen.