Ny film med fokus på Malmökvinnors plats i historien

Rosa Bezrukov.
Rosa Bezrukov pratar om sin ungdom i Uruguay

Som strömmande media för Malmö stads skolor finns nu den första av tre planerade filmer som uppmärksammar en rad Malmökvinnor och deras plats i historien. Första filmen fokuserar på kvinnor från Latinamerika under 1970- och 1980-talet.

Bakom filmen är Malmöföreningen Imagenes del Sur/Bilder från Söder, som redan 2014 startade ett 3‑årigt projekt med fokus på just kvinnor i historien. Detta, med stöd från Allmänna Arvsfonden. Med projektet ’Ett Helare Malmö – Var finns kvinnorna i historieundervisningen?’ vill föreningen skapa ett komplement till den traditionella historieundervisningen.

Frågan ”Vilken bild av kvinnor och män får dagens skolelever genom sina historieböcker?” behandlades av historieprofessorn Ann-Sofie Ohlander i en undersökning år 2010 på uppdrag av regeringen. I förordet till Ohlanders rapport konstaterar DEJA-ordförande Anna Ekström att ”I vissa av böckerna förmedlas bilden av de historiska epokerna som en värld där det knappast verkar ha förekommit kvinnor över huvud taget.”

Rosa Bezrukov.
Malmöbo Teresa Moreira, politiskt aktiv redan som ung kvinna i Bolivia

Endast 13 procent

I en artikel publicerad i januari i år har tidningen DN på nytt granskat fyra läroböcker i historia från de fyra största läromedelsförlagen. Samtliga böcker i denna nya undersökning ska vara anpassade efter den nya läroplanen. Resultatet visar att kvinnor i snitt utgör endast 13 procent av alla namngivna personer. Paradoxalt nog minskar andelen ytterligare i kapitlen om 1900-talet. Ohlander, som intervjuas i samma DN-artikel, beskriver detta som ”upprörande” ur ett demokratiperspektiv. Ett uttalat syfte med just ’Ett Helare Malmö’ är att synliggöra ”ett stort mörkertal med kvinnor som kämpat för demokrati och rättvisa som aldrig kommer fram i ljuset eller får den plats i historien de har rätt till.”

Öka kunskap om historien

Projektet vänder sig till unga människor mellan 14 och 25 år och arbetet ska resultera i ett undervisningspaket med tre filmer. Målet är att öka ungas kunskap om historien, att ge ett kvinnoperspektiv på vissa historiska skeenden och att bidra till ökad förståelse för olika samhällsmekanismer som påverkar det demokratiska samhället på gott och ont.

Under sitt första år har ’Ett Helare Malmö’ haft fokus på diktaturen i Latinamerika på 1970- och 1980-talet. Bl.a. har högstadie- och gymnasieelever i Malmö fått träffa kvinnor som deltog i arbetet mot diktaturen och arbetade för ett rättvist samhälle. Intervjuer med kvinnor som har sitt ursprung i Argentina, Bolivia, Chile och Uruguay har även filmats och det är detta material som är grunden till dokumentärfilmen ’Ett Helare Malmö – Fokus på Latinamerika’. För att komplettera filmen finns en lärarhandledning som riktar sig till undervisningen i åk 9 och på gymnasiet.

Tar plats i historieundervisningen

Nu när arbetet fortsätter in på sitt andra år är det planerat att elever även kommer att träffa kvinnor bosatta i Malmö som har varit aktiva i arbetet för ett mer rättvist samhälle både i Iran och i Afrika. Med andra ord blir det åtminstone två filmer till som har för syfte att lyfta fram dessa kvinnor som lever i Malmö i dag. Vi får ta del av deras berättelser och höra vad som får dem att fortsätta att arbeta för en bättre värld. De får ta sin rätta plats i historieundervisningen.

 


 

Ett helare Malmö: Fokus på Latinamerika

Sverige / 2014 / tal på svenska, textad på svenska / 38 min / Imagenes del Sur/Bilder från Söder
Grundskola 7-9, Gymnasieskola, Vuxen
Sedan 1500-talet har Latinamerikas historia präglats av enorma orättvisor men också av otaliga försök att skipa rättvisa och demokrati. Mellan 1964 och 1984, styrdes alla länder i södra Sydamerika av militärdiktaturer under olika perioder. Tusentals människor fängslades, torterades, mördades, medan andra tvingades söka asyl i Europa, bland annat i Sverige. Kvinnorna i den här filmen tog alla ställning mot militärdiktaturer i Latinamerika på 1970-80-talet. Som unga visade de civilkurage genom att arbeta för ett mer rättvist samhälle. Flera av kvinnorna fick betala med långa fängelsestraff. Samtliga tvingades gå i exil och lämna sina hemländer.
Strömmande media / VS0205
Imagenes del Surs lärarhandledning

Text: Chris Munsey, red. Pedagog Malmö
Foto: Ett Helare Malmö