Malmös rektorer – ta ert ansvar!

Skollagen anger att eleven ”ska ha tillgång till bibliotek oavsett skolform” – men saknar definition av vilka resurser som krävs för att man ska kunna tala om ett adekvat skolbibliotek. Skollagen tar heller inte upp frågan om bemanning och kompetens. Det är dock bemanningen och kompetensen som gör skolbiblioteket till en pedagogisk resurs.

Om jag arbetar som rektor på en skola som saknar eller har eftersatta skolbibliotek – hur ska jag då gå till väga? Först och främst ska man helt och hållet släppa fokus på rummet och medierna. Börja med att anställa personal med relevant utbildning! Relevant i förhållande till skolans uppdrag. Ett bemannat skolbibliotek är en viktig förutsättning för elevers lärande. Rummet och medierna kan man ta tag i senare. Det är det enkla. För rektorer kan det kanske vara svårt att veta vad de kan förvänta sig av en bibliotekarie. Vilka kompetenser har en skolbibliotekarie? På vilket sätt bidrar skolbibliotekarien till ökad måluppfyllelse för eleverna?

Likvärdig utbildning är en del av skolans värdegrund. Med likvärdighet avses att alla elever oavsett social bakgrund, ekonomiska förutsättningar och var man går i skola ska ges samma möjligheter att uppnå skolans kunskapsmål. En förutsättning för en likvärdig skola är likvärdiga skolbibliotek. För att underlätta för dig som rektor vid utvecklandet av skolbibliotek har vi på Centrum för Pedagogisk Inspiration tagit fram några riktlinjer. De ska fungera som stöd för skolledare och syftar till en likvärdig skola i Malmö stad – en  skolbibliotekstad i världsklass. Som rektor är din roll i det arbetet avgörande.

Vår uppmaning till Malmös rektorer lyder därför: ta ansvar och ställ krav!

 

Läs mer här: Varför nöja sig med lägstanivå?

Skolbiblioteket – rektors ansvar

Rätt kompetens i skolbiblioteket

”Sparka undan piedestalen och ner i gyttjan”

Text: Karin Ahlstedt