Måltidspedagogik i förskolan

Närbild på fisk.
Att använda sig kontinuerligt av måltidspedagogik skapar större förutsättningar för barnens språkutveckling och en nyfikenhet kring hälsa.

Måltidspedagogik är ett lärande om mat och måltider. Genom att arbeta med läroplanen och de nationella målen för folkhälsa och miljö, kan barnen skapa ett utforskande lärande och en kunskap om hur man ökar intresset för mat. Vi på förskolan skapar förutsättningar till samband mellan pedagogisk personal, kock, och hemmet. På så sätt kan vi tillsammans arbeta för en bättre hälsa och likvärdiga livsvillkor. Sepere metoden är en metod som vi använder oss främst i samlingar och pedagogiska aktivitet . Där har barnen möjlighet att utforska olika livsmedel med hjälp av sina sinnen.

De allra yngsta barnen brukar uppskatta att få använda smak som ett intryck . Vi behöver använda alla sinnena för att arbeta genuint med ett utforskande som kan leda till förståelse och kunskap om olika livsmedel. Under måltiderna får barnen utforska och sätta ord på sina egna smakupplevelser. Vi samtalar  kring färg, form, antal och även där använder vi alla våra sinnen för att utforska maten. Vi sätter ord på våra upplevelser och tillägger nya begrepp för barnen. Detta är pedagogisk metod som även gynnar de barn som ofta är selektiva med maten.

Enligt ( livsmedelsverk 2020) Så tyder Forskning på att barn kan lära sig att tycka om all mat om de är i rätt omgivning och om den presenteras på ett tilltalande sätt. Att kontinuerligt arbeta på ett utforskande sätt gör också att barnen skapar en nyfikenhet kring olika livsmedel. Ett exempels på material vi kan arbeta med för att undersöka är mikroskopsägg.  Här kan barnen själva dokumentera sitt eget lärande och använda bilderna för gemensamma reflektioner.
Närbild på fisk.