Mångfald

Ewa-Lotta Benndoff och Sanna Sjöstrand.

För att Malmö ska få varje elevs bästa skola måste varje skola ha varje skolas bästa ledare.
Under snart ett läsår har vi, som går utbildningen Skolledarskap i sikte, fått möjligheten att få inblick i hur skolor leds och vilka stödstrukturer som finns för skolledare. Antagligen hade vi, innan utbildningen, en bild av hur en rektor ska vara som mer eller mindre har infriats. Det är tydligt att en stad som Malmö med mångfald på många sätt även behöver mångfald bland dess ledare.
På ledarforum fick Skolledarskap i sikte möjlighet att, med hjälp av det vi lärt oss, visa upp vår tolkning av vad ledarskap innebär när det gäller den biträdande rektorns arbetsuppgifter, arbetet med åtagandeplanen och APT. Vi fick möjlighet att redovisa på det sätt som passade den enskilda gruppen bäst (rollspel, Power Point, rap) eftersom vi är 23 potentiella ledare som alla är olika. Våra olikheter är våra styrkor. Oavsett vilken presentationsmetod vi valde så finns det ett gemensamt tanke- och processarbete bakom och dessutom en individuell utveckling hos oss alla.
Vi måste lyfta mångfalden och lyfta olikheter, då får vi Malmö skolors bästa ledare.