MIG på Educator Summit 2018, Philadelphia, USA

Två män tillsammans med skolforskare Angela Duckworth.

12-13 juli 2018 deltog delar av skolledningen från Malmö idrottsgymnasium på Educator Summit i Philadelphia, USA, finansierat genom Atlas Konferens. Konferensens huvudsakliga inriktning var hur vi bäst kan få våra elever att lyckas med sina studier, men också hur våra elever ska bygga upp sin karaktär.

HT-17 besökte personal från MIG Riverdale Country School. Där kom vi i kontakt med rektor Dominic A. Randolph som berättade om deras framgångsrika arbete med Character Education. Dominic har tillsammans med psykologiprofessor Angela Duckworth byggt upp en organisation som heter Character Lab. https://www.characterlab.org/. Character Lab bygger mycket på den forskning som Duckworth presenter i sin bok Grit. Grit kan i korthet beskrivas som en kombination av uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar, vilket är väldigt intressant för oss på Malmö Idrottsgymnasium. T.ex. vet vi att de flesta av våra elever har egenskaper som tangerar Grit i sin idrottsutövning men hur kan vi få eleverna att plocka fram detta i sitt skolarbete? Duckworth och Randolph bjöd in oss till Charatcer Lab Summit 2018. Programmet innehåller bland annat keynote speakers som Angela Duckworth, Geoffrey Canada, K. Anders Ericsson och Dan Heath. Programmet gav även utrymme för workshops och erfarenhetsutbyte med skolrepresentanter från hela världen.

Tre män står framför presentation.
Delar av MIG:s skolledning tillsammans med professor K. Anders Ericson

Vårt deltagande på konferensen har givit en fördjupad inblick i arbetssätt och förhållningssätt som vi behöver arbeta vidare med. Vi behöver stärka skolans roll i elevernas liv och ge våra ungdomar en skjuts i livet som syftar till uthållighet, studiero samt höja statusen kring det akademiska. En av Duckworths käpphästar är att minimera störningsmoment för eleverna vid inlärning, vilket är en stor utmaning i dagens digitaliserade värld. För att nå dit måste lärarna enligt Duckworth m,fl. skapa motivation/intresse för inlärning. Genom repetition av inlärningsmoment och att skapa en överblickbar kontext tar eleverna kontroll över sitt eget lärande och därmed blir de mindre sårbara för störningsmoment.

Det vi vill försöka göra är att överföra drivkraften och viljan våra elever uppvisar i sina respektive idrotter, till en studiekontext. Vi vill uppnå en norm på skolan där goda studieresultat värderas i lika hög grad (eller högre) som de fina idrottsliga prestationerna. I syfte att nå det har vi inlett ett samarbete med professor K. Anders Ericson (10 000-timmarsregeln) som vi mötte upp med på konferensen och kommer använda som bollplank när vi ska ringa in de framgångsfaktorer hos elever som har klarat av att stå på båda benen. Detta blir det mest handfasta vi tar med oss från vårt deltagande på Educator Summit 2018, jämte ett antal väldigt inspirerande föreläsningar och workshops. Vi rekommenderar alla att läsa mer om detta intressanta ämne i Duckworths bok GRIT och på https://www.characterlab.org/

Text: Skolledningen på Malmö Idrottsgymnasium

En av anledningarna till skolledningens deltagande på konferensen var höstens studiebesök på skolor i New York. Här kan du läsa mer om deras besök.