Mötesplatser kring nyanlända elevers förutsättningar för lärande

Penna ligger på Skolverkets allmänna råd om utbildning för nyanlända elever.

Mötesplatser kring nyanlända elevers förutsättningar för lärande startade förra terminen och nu är vi igång igen! Under två eftermiddagar har pedagoger i åk 1-3 respektive 4-9 träffats på Vägledning och Stöd, Språkcentralen för att att utbyta kunskaper och erfarenheter med fokus på nyanlända elevers lärande. Som uppstart på terminen valde vi att titta närmare på Grundskolenämndens riktlinjer för arbetet med nyanlända elever. Vi benade ut vad som egentligen är krav och vad som är strävansmål, för att sedan välja ut något konkret att ta tillbaka till skolan som “hemläxa”.

Post it-lappar med kommentarer på.
Hemläxor i form av exit-tickets!

Hos de lärare som deltog kunde vi utläsa att behoven handlar om att utveckla rutiner kring  mottagande och organisering; vem som gör vad den första tiden och hur undervisningen sedan kan utformas utifrån kartläggningen, med stöd av studiehandledare och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Flera lärare delade goda exempel på t.ex. inkluderande arbete. Vi ser fram emot att jobba vidare både med att sprida det som fungerar väl och med att komma vidare i utmaningarna. Mötesplatserna delar och dokumenterar sitt arbete i Google classroom.

Penna ligger på Skolverkets allmänna råd om utbildning för nyanlända elever.
Classroom tydliggör och visualiserar.

Mötesplatsens målgrupp är lärare som jobbar med nyanlända elever i grundskolans alla ämnen. – Det finns plats för fler och både nya och gamla deltagare är varmt välkomna: Redan den 18/9 är en träff med  didaktisk inriktning inplanerad på Pi med Cristina Nordman. Tveka inte att  höra av dig!

Text och bild: Johanna Söderlund & Lisa Lundkvist, Utvecklingssekreterare, Vägledning och Stöd, Språkcentralen.

johanna.soderlund@malmo.se

lisa.lundkvist@malmo.se