My digital story – lärresurs skapad på Värner Rydénskolan med stöd av .SE

Elever står utomhus och tittar på ipad.

Elever står utomhus och tittar på ipad.
Pedagoger på Värner Rydénskolan i Malmö på Värner Rydénskolan ansökte 2013 om medel från stiftelsen för Internetstruktur (.SE) för att utveckla en öppen digital lärresurs. De fick sin ansökan godkänd och resultatet är ”My digital story”.

Fakta om öppna digitala lärresurser.http://mydigitalstory.se/

Syftet med webbplatsen är att sprida ge lärare och elever handledning kring digitalt berättande. Målsättningen är att elever ska ges möjlighet att uttrycka sig genom digitala berättelser. Tanken är också att skolans elever kan publicera sina digitala berättelser på sidan som inspiration för andra.

De som står bakom projektet heter Rasmus Wennergren, IKT-pedagog, Hannes Wester, elevassistent och Per Lundström, bildlärare. De berättar för Internetfonden att eleverna de arbetar med har det ganska tufft och lågt självförtroende i skolarbetet.

– Traditionella undervisningsmetoder fungerar inte särskilt bra och vi försöker därför hitta alternativa pedagogiska grepp.

Lärresursen ”My little story” är en del av Värner Rydenskolans IKT-satsning där man vill utveckla undervisning och lärande med bland annat IT. I en artikel på Pedagog Malmö berättar läraren Mentore Rogova om ett arbete med ’digitalt berättande’, se här.

Läs mer hos skolverket om att skapa öppna digitala lärresurser, här.

Skärmbild från Skolverket.

 

Mer att läsa:
Internetfonden
OER Sverige – öppna digitala lärresurser
Projekt som blivit finansierade av Internetfonden.