Nästan omöjligt att träffa svenska vänner

Pegah Afsharian.
Pegah Afsharian menar att möten mellan individer gör människor mer tillåtande och inkluderande.

Som integrationssamordnare på Norra Sorgenfri Gymnasium träffar jag dagligen ungdomar som är nya i Sverige. När jag frågar dem vad de vill och önskar är det några saker som ofta nämns. De säger: Jag vill lära mig cykla, simma och köra bil, göra utflykter, lära mig svenska och träffa svenska vänner. Vissa önskemål är lättare att tillgodose än andra. Det som är allra svårast, nästan omöjligt, är det där med svenska vänner.

Möjligheten för personer som nyss kommit till Sverige att träffa etablerade svenskar är begränsad och det finns flera organisationer som jobbar med att försöka skapa ömsesidiga inter-kulturella möten. En av dem är Kompis Sverige. Under våren 2018 arbetade de med en samhällsklass från St: Petri skola och två språkintroduktionsklasser från skolan där jag jobbar. Konceptet är att eleverna träffas tre gånger under en termin i olika workshops med övningar, fika och diskussioner samt att de får möjlighet till kompismatchning och frivilliga, gemensamma aktiviteter.
– Kompisrelationerna ger ett ömsesidigt utbyte som framgångsrikt arbetar med att vidga perspektiv, minska språkbarriärer och bryta fördomar, säger Pegah Afsharian, en av Kompis Sveriges grundare.

En av utmaningarna för organisationen är att etablera kontakt med skolor och att få lärare och rektorer att se att upplägget och innehållet i workshoparna lätt går att koppla till målen i flera kurser.

Karin Jannert Romée som är lärare i matematik och samhällskunskap på St: Petri skola nappade på idéen och det gjorde hennes elever och rektor också.
– Det blev en fantastisk ingång eftersom mina elever i samhällskunskap gör något som heter VUV – veckans utvalda viktighet. 3-4 elever ansvarar för en lektion (med diskussioner) och väljer själv det aktuella ämnet. Dagens ämne var flyktingar – bl a om svårigheten att komma in i det svenska samhället. Då passade jag på att berätta om möjligheten att få träffa språkintroduktionselever och klassen tyckte att det var en bra idé, berättar Karin.

Under hösten hoppas Kompis Sverige på att flera skolor i Malmö ska nappa på konceptet och se vinsterna med möjligheten för elever att träffa andra ungdomar som de normalt inte kommer i kontakt med.
Om du tycker det låter spännande och vill delta med din klass kan du kontakta diana.sarbast@kompissverige.se (telefonnummer 073-2493702)

Kompis Sverige fakta
Vision: Sudda ut gränserna mellan nya och etablerade svenskar. Öppna upp Sverige genom att skapa möten mellan människor.
Grundades 2013 i Stockholm av Natassia Fry och Pegah Afsharian
Startade ideellt och vände sig från början bara till vuxna, men arbetar nu med ungdomar också.
Finns idag i 8 kommuner, varav 3 i Skåne.
Hemsida: kompissverige.se

Text och bild: Sanne Cederstam

Bildtext: Pegah Afsharian menar att möten mellan individer gör människor mer tillåtande och inkluderande.