Nationell framgång för hejsvenska.se

Annika Hansen och Malin Hoff på sitt kontor.

hejsvenska.se är ett interaktivt stöd för svenskinlärning och språkträning för lågutbildade. Webbplatsen och apparna har blivit mycket framgångsrika nationellt.

– Ja, hejsvenska används över hela Sverige och får stor plats på Informationsverige som vänder sig till nyanlända som enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Länsstyrelserna gör också mycket reklam för vårt projekt, säger projektledare Annika Hansen, förstelärare, och delprojektledare Malin Hoff, SFI-lärare, på Komvux Malmö Södervärn.

Gratis och öppen för alla

Många språkinlärningsprogram som erbjuds idag är begränsade till användning i skolan.

– Det är bakgrunden till att vi gör en gratis webbplats som ska kunna nås av alla, när som helst, var som helst. Dessutom ger vår plattform stor hjälp till individualisering även i klassrummet. Verktygen kombinerar inlärning av ett kommunikativt språk med läs- och skrivträning.

 Hejsvenska 1 & 2

Projektgruppen beviljades sammanlagt nästan två miljoner kronor för att göra den första delen av hejsvenska, hejsvenska 1. Dessutom fick de helt fria händer från Skolverket att skapa webbplatsen. Apparna som kom under 2017 är bekostade av Länsstyrelserna.

Hejsvenska 2, i kunskapsnivå motsvarande SFI kurs B – som är rykande färsk – har bekostats av AMIF (Asyl-, migrations- och integrationsfonden) och Malmö stad.

– Vi har upphandlat det tekniska arbetet i projektet och står nu startklara för de två sista delarna; verktyg motsvarande kunskapsnivå SFI-kurs C & D. Vi ligger i förhandlingar för fortsatta medel för att bekosta projektet.

Värt allt arbete

Projektet hejsvenska kräver en halvtid av dem båda. Minst. Varje del har ca 450 interaktiva sidor.

– Det är värt allt arbete. Vi lär oss så mycket av detta. Vi förfinar arbetsmetoderna och utvecklar olika modelltyper och övningsstrukturer. Det gäller att ha variation i språk och teknik för att det ska vara stimulerande för användaren.

Interaktionsdesigner är Do-Fi, där Magnus Wallon är projektledare. De programmerar utseendet och ser till att allt flyter som det ska. Grafiker som ritar och väljer bilder är Björn Bindel. SFI-rektor Yerk Liveröd och lärarkollegan Yvonne Hedberg är speakers.

– Rösterna är jätteviktiga för inläsning av materialet. Vi har haft en enorm tur att få dem som speakers. De är otroligt proffsiga, säger Annika och Malin.

Spridning

I maj bjöd de in till informationsträff för att presentera den nya delen, hejsvenska 2. På träffen medverkade också Natalia Baar från Informationsverige.

– Vi bjöd in väldigt brett. Det kom t ex representanter från andra kommuners SFI-anordnare, folkhögskolor, Invandrarservice, Aktivitetscenter och Internationella kvinnoföreningen i Malmö. Vi fick önskemål om samarbete med arbetsmarknadsenheter i Malmö, eftersom del C och D kommer att innehålla mycket om arbetsliv.

Positiva utvärderingar

Annika och Malin har till projektet använt två SFI-klasser på Södervärn som pilotgrupper och en som jämförelsegrupp. Elevernas resultat visar på bättre språkutveckling efter att ha använt hejsvenska.

– Vi laddade ner prototypprogram i varje elevs mobiltelefon, samt gav dem tillgång till verktyget på skolans iPads och gjorde språkliga tester före och efter användningen. Vi ser att det har påverkat elevernas språkutveckling positivt. 

Presentation på Pedagog Malmö Live 2018

Annika och Malin hoppas på lika stor nationell spridning av det senaste materialet, hejsvenska 2. De vet att verktygen används, förutom av SFI-klasser, i grundskolan och i gymnasieskolans språkintroduktion, men söker hela tiden nya vägar att sprida kunskap om detta kostnadsfria verktyg.

– Det är spännande att få all feedback från andra aktörer ute i landet. Och inte minst från användarna!

Den 26 september kommer Annika och Malin att presentera sitt nya material på Pedagog Malmö Live 2018.

Skärmavbild av hej svenska
Hej svenska får stor plats på informationsverige.se

FAKTARUTA

Under hösten 2013 började arbetet med att skapa första delen av hejsvenska som bekostades av Skolverket. Webbplatsen är ett interaktivt stöd för svenskinlärning och innehåller språkträning för analfabeter och lågutbildade.  Apparna som kom under 2017 är bekostade av Länsstyrelsen. Tvåan, hejsvenska 2, är rykande färsk och har bekostats av AMIF och Malmö stad. Webbmaterialet kommer i september och appen under hösten. Finansieringen för del 3 och 4 är under förhandling.