Nätverksträff för Malmös matematikutvecklare

Ruzica framför blädderblock.
Den 25:e februari hade vi en nätverksträff för matematikutvecklarna i Malmö stad.

Ruzica framför blädderblock.

Under träffen fick vi lyssna till Ruzica Pajic som arbetar som lärare på Högaholmsskolan. Ruzica presenterade sin magisteruppsats Elevperspektiv på laborativt material, en studie om hur laborativt material används i årskurs 6.

Syftet med Ruzicas studie är att uppnå en djupare förståelse om det laborativa materialets betydelse i skolansmatematik. Hon har undersökt hur barns perspektiv påverkas i årskurs 6 utifrån hur laborativt material används i matematik-  undervisningen.

Efter Ruzicas presentation fick vi lyssna till när Petra Svensson, matematikutvecklare på FoU Malmö- utbildning, presenterade sin Petra S Källberglicentiatavhandling Elever med utländsk bakgrund berättar – möjligheter att lära matematik.

Syftet med denna studie är att undersöka hur elever med utländsk bakgrund, som bor och går i skolan i mångkulturella och socialt utsatta områden, upplever sina möjligheter att lära matematik. Ofta i samhället förklaras utländska elevers dåliga skolresultat med brister hos eleverna, medan Petra problematiserar detta och bl.a. tittar på hur diskurser i samhället och skolan påverkar elevernas möjligheter att lära.

Tack för en intressant och givande eftermiddag!

Ni hittar Ruzicas magisteruppsats på:

http://dspace.mah.se/handle/2043/16101

Petras licentiatavhandling är inte publicerad än, men kommer inom kort.

 

Text: Matematikutvecklarna på PI Malmö