"Ni är viktigare än vad ni tror"

Man föreläser framför projicerad presentation.

– Jag tror att ni är viktigare än vad ni själva tror, säger Milad Mohammadi och tittar ut över de rektorer och skolledare som har samlats på Sett Syd.

Hösten 2016 startade han tillsammans med några andra Järvaskolan – en skola som han själv menar kommer att inspirera hela Sverige i fråga om hur man kan bedriva skola.
– Den är en plattform, ett nav för det civila samhället. Genom skolan – som är det viktigaste vi har – kan vi bygga ett likvärdigt Sverige.

Litet och nära

Järvaskolan är en liten skola. I dagsläget går där 130 elever – en förutsättning menar Milad Mohammadi för att kunna skapa relationer till eleverna.
Själv hade han en förebild när han gick i skolan – hans samhällskunskapslärare.
– Han sa till mig: Vad vill du bli? Vad vill du göra? Jag svarade att jag skulle bli diplomat, säger Milad Mohammadi.
Han blev aldrig diplomat – men när han var 22 år gammal blev han Sveriges yngsta jurist och statsvetare.
– Jag har en dröm. Jag ska förändra Sverige innan jag fyller trettio. Jag har tre år på mig, säger han.
fix-mm
Skolledare menar han har en viktig roll i att vara förebilder för barnen.
– Jag blev den jag blev för att personer som ni trodde på mig, säger han och sveper handen över publiken.
– Det är därför jag säger att ni är viktigare än vad ni tror.

Efterlyser förebilder

Att Milad Mohammadi brinner för skolfrågor går inte att ta miste på. Men han är också kritisk till hur skolan fungerar idag. Han menar att man borde öppna upp skolan för det civila samhället – släppa in olika typer av föreningar och göra skolan till ett nav. Det måste också finnas förebilder för barnen.
– Skolledare ska inte vara en homogen grupp. Det är viktigt att vara inkluderande även på ledarpositioner inom skolan för att visa att var du än kommer ifrån eller hur du definierar dig själv inte sätter gränser för vad du kan bli. Olikheter är våra största möjligheter.
Text och foto: Johanna Ravhed
En skola som jobbar med att ha öppet även utanför ordinarie skoltid är Hermodsdalsskolan i Malmö. Här kan du läsa en intervju med rektorn Peter Abrahamsson.