Ny organisation möter behoven

Tre kvinnor håller om varandra.

3 fröknar – en årskurs

3 fröknar = 3 språkgrupper

3 fröknar = 3 mentorsgrupper

3 fröknar = 2 arbetsgrupper + 1 nyanländagrupp

Tre kvinnor håller om varandra.

Våra tre mentorsgrupper är just nu stommen i vår organisation. Mentorsgrupperna startar och avslutar dagen tillsammans. Språkgrupperna ses tre pass i veckan. Nyanländagruppen och arbetsgrupperna ett pass per dag. Barnen vänjer sig snabbt. Det har fungerat över förväntan trots en del förflyttningar. Vi ser många fördelar med de olika grupperingarna. Barnen får arbeta i olika konstellationer vilket är berikande både socialt och för inlärningen. Genom att nivåanpassa språkgrupperna blir det lättare för oss pedagoger att ge alla rätt utmaning och rätt stöd.  Sist men inte minst får vi tre fröknar möjlighet att skapa goda och bärande relationer med alla våra tvåor. En vinst bara det!

I Annas grupp arbetar vi intensivt med den tidiga läs-och skrivinlärningen. Under tre pass i veckan träffas vi och tränar hårt. Vi utgår ifrån skönlitteratur och tränar också ljud-bokstav och på att läsa och skriva enkla ord.

Tecknade figurer

Varje veckas arbete utgår från en gemensam högläsningsbok. Vi läser gemensamt och enskilt.

Elever sitter på golvet och arbetar.

Vi arbetar med nya ord som vi läser, spelar spel med och skriver.

Bilder och ord på papper.

Orden kommer från veckans bok.

Text på tavla.

Vi skriver gemensamt…

Meningar skrivna på papper av elev.

 … och enskilt.

På tisdagar får vi en läxa utifrån den gemensamma boken. Vi arbetar med läxan på alla pass och på fredagen får var och en läsa för fröken.

Tecknad stjärna.

Vissa av oss i gruppen tycker att det är lite klurigt att läsa, andra är nyanlända och behöver lära sig det svenska alfabetet och bokstavsljuden. Gemensamt har vi en härlig glöd och kämpar för att bli stjärnläsare.

Småfåglar sitter på tråd.

I Katharinas grupp har vi alla knäckt läskoden. Vi utgår från skönlitteratur och tränar läsning och skrivning med hjälp av enkla småböcker. Vi försöker koppla innehållet till vårt aktuella tema.

Bokomslag till sagan om pannkakan.

På tisdagspasset presenteras veckans bok. Texten upp på kanonen. Högläsning av fröken. Vi pratar om nya ord och texters uppbyggnad.

Text och bild på projektion.

Därefter gemensam läsning i kör. Sedan får alla läsa högt, en bit var. Vi är vana vid det nu.

Teckning av glatt ansikte.

Vi återberättar tillsammans och ritar en bild i vår stjärnbok. Barnen får texten i läsläxa till fredag. Anpassad textmängd för varje barn.

Text och bild på projektion.

På onsdagspasset högläser fröken återigen samma bok. Sedan får var och en läsa en bit högt. All lästräning vi kan få in under skoltid är guld värd. Vi återberättar tillsammans och formulerar en mening i taget.

Text och teckning i häfte.

Barnen skriver.

  • Ibland skriver fröken på tavlan och barnen skriver av. Då får vi en gemensam modelltext. Fokus på form.
  • Ibland dikterar fröken och barnen skriver. Fokus på skrivning.
  • Ibland skriver barnen helt själva. Fokus på innehåll och skrivning.

Stencil med frågor om sagan om pannkakan.

Under fredagspasset ska fröken lyssna individuellt på alla barnen, när de läser upp sin läsläxa. Eget arbete under tiden, som barnen bör klara på egen hand. Arbetsuppgifterna anpassas därefter. Det kan till exempel bli en lucktext utifrån veckans bok.

Barn skriver och tecknar.

Ordentlig genomgång så att alla känner sig säkra.

Barn skriver bokstaven a i häfte.

De barn som nyligen kommit till Sverige passar på att forma bokstäver.

Tecknad pannkaksbakare.

Skulle man bli färdig får man måla den sista stunden. Varför inte en pannkaka?

Finger pekar i boken.

Under tiden hinner fröken lyssna på var och en och därmed följa varje elevs läsutveckling, vecka för vecka.

Barn skriver och tecknar.

I Katharinas språkgrupp jobbar vi hela tiden för att:

  • få bättre flyt i läsningen
  • utveckla vår läsförståelse
  • utöka vårt ordförråd
  • skriva små texter på egen hand.

Projicerad film på tavla.

Att förstärka läsförståelsen med hjälp av en film är alltid uppskattat.

Projicerad film på tavla.

Nu har pannkakan rullat vidare. Vad blir det för bok nästa vecka?

Småfåglar sitter på tråd.

I Belmas grupp läser vi böcker med lite mer text. Vi går också en aningen mer på djupet när det kommer till att skriva egna texter av olika typer. Vi kopplar arbetet i språkgruppen till det aktuella temat. I detta arbete lär vi oss olika lässtrategier och använder läsfixarna flitigt. Just nu tränar vi på att ge och ta emot kamratrespons. Idag var det läxläsning med kamratrespons.

Barngrupp sitter på golvet och tittar på tavlan där pedagog visar.

Här går vi igenom färdiga meningar som man kan använda som stöd. Fröken modellerar först, barnen får ge respons på min läsning.

Vi har tränat detta flera gånger, vi pratade om ord som utveckla, respons och att läsa med flyt (den kommentaren kände barnen igen). Varför ska man egentligen ge respons? Vad innebär kamratrespons?

Barn sitter vid bänkarna och skriver.

En stjärna från en kompis och…
Barngrupp jobbar vid sina bänkar.
… en önskan vad man själv skulle vilja utveckla.
Elevgrupper sitter vid bänkarna och jobbar.
7
Klistra in i stjärnboken.
Barngrupp sitter på golvet och äter mellanmål.
Välförtjänt fruktstund! Nästa vecka kommer vi att arbeta med att gemensamt bygga ut en ”torftig” saga med olika beskrivningar. Detta som förberedelse till det egna sagoskrivandet som kommer i veckan därpå.
Småfåglar sitter på tråd.
Vår lilla nyanländagrupp träffas tillsammans med Belma ett pass varje dag. Under tiden har Anna och Katharina övriga barn i två arbetsgrupper.
Schema skrivet på tavla.
Vad ska vi göra idag? Bildstöd på tavlan.
Mål skrivet på tavla.
Vi utgår från skönlitteratur…
Kvinna pekar på presentation projicerad på tavla.
…och lär oss nya ord och fraser.
Barngrupp sitter på golvet.
Det känns tryggt att få vara i denna lilla grupp den första tiden i skolan.
Elev skriver på papper.
Vi skriver enkla meningar.
Elev ritar och skriver på papper.
Elevnära innehåll.
Barns texter i häfte.
Vi samlar vårt arbete i små böcker som vi gjort själva. Småfåglar sitter på tråd.
Text och bild: Anna Duncanson, Katharina Olofsson och Belma Kudin