Ny på jobbet!

Ny termin, nya tag och faktiskt ny tjänst för min del….! Som språkutvecklare på Pedagogisk Inspiration kommer jag få möjligheten att jobba med en massa kul och inte minst viktigt. Så här under uppstartsfasen blir det några stunder till uppfräschning av litteratur. En hel härlig hög att sätta tänderna i- Var ska jag börja?

Bokomslag till olika böcker om språk.
Viktigt. Intressant.

Nihad Bunar (red.) skriver om förberedelseklassens utmaningar och fallgropar och om alternativet direktintegrering i ordinarie klass. Har ni läst den? Den känns puraktuell om nyanländas lärande!

Performansanalysen var det visst också dags att damma av. –Oj, vad det är viktigt att hålla kunskapen om den här bedömningsverktyget levande. För att inte tala om min absoluta favorit Processbarhetsteorin, som visar vilken språklig grammatisk nivå en andraspråksinlärare befinner sig på, samt vilket som är nästa steg att ta. – Gillar ni grammatik?

Bokomslag till olika böcker om språk.
Läs. Läs. Läs…!

Utöver detta en massa härlig litteratur om lässtrategier, om flerspråkighet, språkets roll i undervisningen och om språkutvecklande undervisning i alla ämnen… Vilket bl.a. fokuserar på hur vi svalärare, studiehandledare och ämneslärare kan samarbeta  för att nyanlända ( alla elever!) ska få  fortsätta att utvecklas i både i ämneskunskaper och språk och på rätt kognitiv nivå, även om svenska språket ännu ej räcker till. Att tidigt få in genrepedagogik i undervisningen har jag också  lyft här i bloggen tidigare.

Bokomslag till olika böcker om språk.
Alla svalärares bibel har den kallats. Artiklar du inte kan vara utan.

Även ”Den stora röda” har åkt fram igen- ”alla svalärares bibel” hörde jag någon säga. Tung att bära med sig hem som kvällslektyr, men faktiskt helt nödvändiga artiklar för oss som jobbar med svenska som andraspråk och språkutvecklande undervisning.

Allt ovan kommer jag jobba vidare med i form av språkutvecklare på Pi. Kanske får vi tillfälle att ses här på Pedagogisk Inspiration eller när vi är ute på någon av Malmös skolor?  I höst finns det några tillfällen om nyanländas lärande och skolvardag vårt kalendarium, och då kommer ni säkert känna igen er från den här bloggen. Dessutom kommer jag att vara en av de som föreläser på Pedagog Malmö Live i september. Jag kommer då att fylla min stund med en massa aktuellt kring nyanländas lärande och skolvardag; organisation och innehåll.

Nytt jobb och såklart ny blogg  och facebooksida  . – Här kan ni följa hur vi jobbar med språkutveckling på Pi. Min kollega Lisa är ny som jag och vi kommer även uppdatera kring vårt omväxlande arbete på instagram.

Sist men inte minst- Jag kommer sakna alla härliga elever och den dynamiska skolvardagen som svenska som andraspråkslärare ute i skolorna.

Vi ses,

Johanna