Ny vuxchef med stark tro på lärarnas kompetens

Två män står vid ståbord där en dator står uppfälld.
 Jonas Svensson (till höger) i samtal med vuxkommunikatören Ola Gillgren.

Jonas Svensson är sedan ett par månader tillbaka områdeschef för vuxenutbildningen i Malmö stad, vilket innebär ansvar för allt från SFI, till yrkesvux och högskoleförberedande utbildning. Vi träffas i ett litet konferensrum på kansliet för att tala om varför han tog jobbet, hur han ser på verksamheten idag, och vad han vill förändra.

Närmast kommer den till Trelleborgs kommun utflyttade malmöiten Jonas Svensson från en tjänst som affärsområdeschef på statliga utbildningsföretaget Lernia. Där har han arbetat mot kommuner som upphandlat Lernias tjänster. I grunden är han dock lärare, och han har dessutom hunnit med en “halvfärdig” rektorsutbildning. Rollen som områdeschef på vuxenutbildningen innebär ett övergripande ansvar för all vuxenutbildning i Malmö stad.
– Mitt uppdrag är att ta tillvara vuxenutbildningsområdets helhetsintresse, förklarar han.

Chans att jobba långsiktigt

Just möjligheten att arbeta med helheten, och att göra detta långsiktigt, var den viktigaste anledningen till att Jonas Svensson tog jobbet. På Lernia – där det handlade om att vinna upphandlingar på några års sikt – kom det långsiktiga ibland i skymundan.
– Man arbetar med en avgränsad del av utbildningen. Vi går in och vinner upphandlingen på exempelvis SFI eller yrkesutbildning och blir då leverantör åt kommunen i max fyra år. Många av effektmålen, som vidare studier eller egen försörjning, blir då svåra att arbeta med eftersom det är så kortsiktigt.
Utifrån sin erfarenhet från Lernia har han imponerats av Malmös ambitioner på vuxenutbildningsområdet:
– Malmö har en härligt hög ambition vad det gäller vuxenutbildningen. Man ser vuxenutbildning för vad det kan vara.

En sömlös yrkesutbildning

Just helhetsperspektivet – att hela vuxenutbildningens olika delar ska vara sammanlänkade är något han vill utveckla.
– Jag har alltid varit intresserad av att skapa en utbildningskedja, berättar han.
Visionen är att en person som påbörjar en vuxenutbildning alltid ska få frågan “vad vill du arbeta med?”. Sedan skapas en långsiktig studieplan för att nå målet.
– Jag brukar ibland prata om den “sömlösa” yrkesutbildningen. Den studerande ska redan från början ha en långsiktig målbild och klara av sin utbildning med så få avbrott som möjligt och inte ‘tappas bort’ på vägen, vilket händer lite för ofta.

Kompetens ger självständighet

Jonas Svensson har inte någon ambition om att förändra verksamheten i grunden. Och det är lika tydligt att det är vad som händer utanför klassrummen som kan förändras, snarare än det som händer i klassrummen. Avbrutna utbildningar beror oftast inte på själva undervisningen. Det är andra saker som ligger utanför som påverkar.
– Jag är jäkligt ödmjuk inför det jobb som görs ute på skolorna. Vi har kompetenta och legitimerade lärare. Man kan alltid skruva upp ambitionerna mera, men vi gör ett fantastiskt bra jobb.
Detta förtroende för att lärarna är professionella gör också att de kan arbeta självständigt.
– Vi har en mycket hög andel lärare med rätt kompetens så vi behöver inte lägga tid och resurser på till exempel se till att obehöriga lärare får hjälp med sätta betyg.
Det som ska förändras är alltså snarare vad som händer före, under och efter utbildningen.
– Hur kan vi säkerställa att eleverna är medvetna om vad de väljer? Kort sagt: att man är på rätt utbildning. Det stora problemet är att vi tappar elever på vägen till egenförsörjning och det måste vi försöka göra någonting åt.

SYV viktig roll

Här spelar Studie- och yrkesvägledarnas en avgörande roll.
– Vi ska verkligen ha ‘syvare’ som kan våra utbildningar. Det måste gå fort med kursbyten i början av terminen. Man löser saker på plats utan fördröjning. De ska vara experter på den målgrupp de jobbar med.
Avslutningsvis diskuterar vi hur vuxenutbildningen ska kunna rekrytera kompetenta lärare i framtiden. Inom VUX har man inga ferietjänster, samtidigt som man inte fick del av det statliga lärarlönelyftet i fjol. Varför ska nya lärare välja att jobba på VUX? Jonas talar om att erbjuda en trevlig arbetsplats där det finns möjligheter så att lärarna inte stannar av i sin utveckling.
– Jag tror också att det är mycket viktigt att låta lärare vara lärare. Att vi verkligen slår vakt om att lärare är professionella utbildare som ska syssla med utbildning och använda sin tid till att planera, genomföra och utvärdera sin undervisning.
Text: Jonas Nilsson
Foto: Pelle Jernryd/Malmö Stad
Texten publicerades först i tidningen Edico