Ökad gemenskap när skolor bjuder in modersmålslärare till uppstartsmöten

Merete Wessel Larsen och Sandra Mannsdorff i klassrummet.

Allt fler skolor planerar för det nya läsåret tillsammans med modersmålslärare. Oxievångsskolan är en 54 skolor som i år bjöd in till uppstartsmöten.

Nytt för i år är att det även gavs tillfälle för studiehandledare att träffa lärare med elever som ska ha studiehandledning i olika ämnen.

– Det är viktigt att visa att vi alla är här tillsammans och arbetar i samma verksamhet. Vi vill inte att modersmålslärarna ska känna sig som gäster när de kommer hit, säger Sandra Mannsdorff, förstelärare och samordnare för nyanlända elever på Oxievångsskolan.

Skolan har närmare 800 elever och ger modersmålsundervisning i 21 olika språk. Det finns fler språk på skolan men i en del afrikanska språk finns det för få elever för att det ska bli möjligt att ge undervisning i ämnet modersmål. Med så många elever på skolan krävs det mycket planering för att få till undervisningen och ge salar till alla lärare.
Sandra Mannsdorff skickade redan innan sommaren information om det kommande uppstartsmötet för modersmålslärarna i augusti. Hon passade också på att berätta att efter kritik om att undervisningen i modersmål låg väldigt sent på eftermiddagarna hade ledningen tänkt om när det gäller schemaläggningen. Läsåret 2020/21 skulle det bli möjligt att lägga undervisning på måndagar. Något som Merete Wessel Larsen, modersmålslärare i danska, blev glad över.

Merete Wessel Larsen och Sandra Mannsdorff framför en grön vägg.Undervisning på måndagar

– Jag har lagt mycket av min undervisning på måndagar, inte allt jag har så pass mycket undervisning, men en hel del. Det är jättebra eftersom fritidspersonalen är införstådda i det. Jag vet att eleverna har fått mellanmål när de kommer på mina lektioner och jag behöver inte hämta eleverna på olika ställen på skolan, säger hon.
På uppstartsmötet den 12 augusti var ledningen på Oxievångsskolan med och presenterade sig. Lärarna fick ta del av en undersökning om det ökade meritvärdet för skolans nyanlända elever, införandet av mobiltelefonförbud, rutiner för lektioner, ordningsregler och skolans utrymningsplan. Även praktisk information som kontaktuppgifter till skolans personal, inloggningsuppgifter till personalsidan, nyckelutlämning och bokning av salar gavs under mötet.
– Jag uppskattar att rektorn var med på mötet. Det visar att ledningen tycker att det vi gör är viktigt och att vi är en resurs. Jag känner mig välkommen på den här skolan, säger Merete Wessel Larsen.
Hon tycker också att skolan ger henne förutsättningar att snabbt komma igång med sin undervisning och att hon aldrig haft några problem med att få salar till sina elever.
Hon har undervisat på skolan i närmare tio år. När Merete började var danska det största språket i ämnet modersmål. Det är fortfarande ett stort språk men i dag är det flest elever som har arabiska som modersmål.
Oxievångsskolan har haft uppstartsmöten i ett antal år. Merete minns att från början var det vaktmästaren som hon träffade och det mesta handlade om nycklar och salar. Nog så viktigt, men efterhand har innehållet utvecklats mer och mer.
Årets möte var coronaanpassat. Med många lärare på plats räckte det inte med det vanliga konferensrummet som skolan brukar använda för ändamålet utan de höll till i skolmatsalen.
Då gick det bra att hålla avstånd. Sandra Mannsdorff tycker att mycket information kan man ge skriftligt, men det går inte att underskatta det personliga mötet.
– Alla får ett ansikte på varandra, säger hon.

Tid för planering av studiehandledning

I år hade skolan dessutom avsatt tid efter mötet för samplanering av studiehandledning. Berörda lärare kom in till matsalen för att ha enskilda träffar med modersmålslärare som fått elever som ska studiehandledning.

– Det är bra att lärarna träffar varandra och kommer i gång tidigt och börjar planera för studiehandledningen utifrån varje enskild elevs behov av språk- och kunskapsutveckling, säger Sandra Mannsdorff.

Under förra höstterminen fick alla lärare på Oxievångsskolan fortbildning i vad studiehandledning och modersmålsundervisning är för något. Alla lärare på skolan fick också information om innehållet i uppstartsmötet en dag innan mötet hölls.

Sandra Mannsdorff tycker att skolan kommit en bra bit på vägen i att få till ett bättre samarbete med modersmålslärarna och ökat kvaliteten i undervisningen.

– Men det finns fortfarande lärare som inte medvetet planerar för studiehandledning. Det kanske inte är det bästa att visa en film under lektionen när en studiehandlare är där, säger hon.
Hon anser att det finns delar i verksamheten som behöver utvecklas. Hon nämner bland annat att det inte fungerar för alla språk att ha modersmålsundervisning på måndagar.

– Vi gör vårt bästa utifrån de förutsättningar vi har och får lösa saker och ting efter hand. Förbättringar går alltid att göra, säger Sandra Mannsdorff.