Ökad kompetens för bättre övergångar

Elever på lektion
Foto: Sanna Dolck Wall
ILT Education erbjuder både en introduktionsutbildning i tjänsterna Inlästa läromedel och Begreppa och en föreläsning för att öka förståelsen för hur dessa tjänster kan användas för att skapa en tillgänglig lärmiljö i ett flerspråkigt klassrum.

Kompetensutvecklingsinsatsen är ett förvaltningsgemensamt initiativ för att visa på den röda tråden i användning av digitala lärresurser och digital assisterande teknik i grundskole- och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och för att stärka övergångarna mellan skolformerna.

Introduktionsutbildningen i Inlästa läromedel och Begreppa innehåller en grundläggande genomgång av alla resurser i tjänsterna och hur de kan användas för att inkludera alla elever i undervisningen och riktar sig till lärare, IT-pedagoger och skolbibliotekarier i grundskole- och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö stad. Lisa Lerner, utbildningschef på ILT Education är kursledare.

Föreläsningen Andraspråksinlärning och flerspråkighet med Inlästa läromedel och Begreppa riktar sig främst till modersmålslärare och studiehandledare, men även andra yrkesroller inom grundskole- och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är välkomna. Elena León, Content Development Manager på ILT Education, är föreläsare.

Inlästa läromedel är en tjänst som ger elever möjlighet att lyssna på texten som ett komplement till traditionell läsning. Begreppa består av läromedelsguider på modersmål och Begreppa-filmer, som förklarar nyckelbegrepp på olika språk.

Du som arbetar i grundskole- och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö stad kan anmäla dig till:

Introduktionsutbildning i Inlästa läromedel och Begreppa – 27 april kl. 15-16

Andraspråksinlärning och flerspråkighet med Inlästa läromedel och Begreppa – 9 maj kl. 15-16