Olika scheman – en utmaning

Indiviuella scheman sitter på vägg.
Varje elev har sedan i höstas haft sitt individuella upplägg i förberedelseklassen. Viktigt är att hitta sätt för att eleverna  själva ska kunna ha koll på sina tider!

Det var i höstas som jag i samarbete med vår  specialpedagog Karin startade vår förberedelseklass för nyanlända elever i årskurs 5-9 på Apelgårdsskolan. Viktigt i vårt arbete är att det inte ska finnas några standardlösningar, utan verksamheten ska genomsyras av  individanpassning. För våra elever har detta bland annat inneburit olika scheman. Varje elev tillhör sin klass och går en viss del i sin ordinarie undervisning, bland annat beroende på förkunskaper i ämnena och på vilka stödjande metoder ämnesläraren ger i sin ordinarie undervisning. Delar av dagen kommer de nyanlända eleverna till mig och förberedelseklassen. Ett öppet och flexibelt klassrum kräver mycket planering, både på kort och lång sikt. Det har inneburit en hel del knep och knåp föra att hitta passande arbetssätt och lektionsupplägg när elever kommer och går om varandra. Olika scheman är definitivt en utmaning och kräver både en strukturerad undervisning, gärna tematisk, och en tydlig planering som går att individanpassa. Hur du möblerar klassrummet kan också spela stor roll för att arbete utifrån olika scheman ska fungera och om det har jag skrivit här.

Hur organiserar du tiden i förberedelseklassen?

Johanna